Medom glæder sig over større frihed til børn og unges coronatrivsel

Børnene skal stå før bureaukratiet. Derfor er det helt afgørende, at skoler og fritidstilbud efter mere end 14 måneder med corona får større frihed. Aftalen lægger de snævre rammer til side og forlænger det tidsrum, hvor vi kan arbejde med større fleksibilitet. Det er jeg meget tilfreds med.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge

Den nye nationale aftale afsætter i alt 295 millioner til håndtering af faglige udfordringer i både grundskolen og ungdoms- og voksenuddannelserne – heraf går 107 millioner til kommunale og private skoler og fritidstilbud. Et væsentlig greb i aftalen er skolernes mulighed for at konvertere understøttende undervisning til andre aktiviteter.

Færre forskellige lærere i løbet af dagen, to-lærer og to-voksenordninger, flere holddelinger og fokus på udvalgte fag, hvis det er fagligt og trivselsmæssigt relevant, er alt sammen noget, der klinger godt hos mig. Samtidig er det helt naturligt, at SFO og fritidstilbuddene også er omfattet, så der bliver den størst mulige sammenhæng og fælles fokus på at løfte trivslen og hverdagen i dønningerne efter corona.
Thomas Medom

Til gengæld ærgrer Thomas Medom sig over, at aftalen kommer så sent.

Det havde været rart, hvis aftalen var kommet før arbejdet med skoleskemaerne for næste år – og aftalen gjaldt længere end et år. Men denne aftale er langt bedre end ingen aftale.
Thomas Medom

Læs hele aftalen

Fakta

  • Den nye aftale er et supplement til den investering på i alt 600 mio. kr., der blev lavet med i februar. Med aftalen af 1. juni 2021 forlænges også muligheden for at anvende disse midler til udgangen af 2021.
  • Det er Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet, der står bag aftalen.

Yderligere oplysninger

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 2751 7961