Sødalskolen og klubber for unge genåbner trods nedlukning i Gellerup Sogn

I eftermiddag har Styrelsen for Patientsikkerhed dog ophævet påbuddet om at lukke skolen og klubberne efter dialog med Børn og Unge.

Styrelsen lægger i sin afgørelse blandt andet vægt på, at skolerne og klubberne bidrager til øget kontrol med epidemien, da elever og unge er i faste grupper, mens de er i skole eller klub og bliver testet jævnligt. Styrelsen lægger endvidere vægt på, at der ikke er smitteudbrud på skolen og at en den generelle hjemsendelse vil medføre mindre opfølgning og opsyn med eleverne.

Afgørelsen indebærer, at der er adgang for elever, deres forældre og andre pårørende i skolen og i klubberne i sædvanligt omfang.

Jeg glæder mig over, at børnene og de unge igen kan komme i skole og klub. Der har hele vejen igennem været godt styr på smitten, hvor hverken klub eller skole har været mere ramt end andre skoler i områder med mindre smitte. Samtidig forstår jeg også, at det kan medføre en vis usikkerhed med først nedlukning og siden genåbning, men vi har stor tillid til de sundhedsfaglige vurderinger af situationen.
Susanne Hammer-Jakobsen, Børn og Unge-chef for distrikt Vest

Smitteudviklingen vil blive fulgt tæt i de kommende dage og uger.

Følgende tilbud genåbner onsdag:

  • Sødalskolen
  • Klub 3
  • Klubben i Gellerup
  • Klubben i Toveshøj

Yderligere oplysninger:  
Susanne Hammer-Jakobsen, Børn og Unge-chef, mobil 4185 9293