Sygepleje-strejke omfatter sundhedsplejen i Aarhus

Sundhedsplejen i Aarhus er blandt det grupper, som er udtaget til strejke, og det betyder aflysning af langt størstedelen af sundhedsplejens aktiviteter, så længe strejken er i gang.

Aflysningerne gælder blandt andet aflysning af hjemmebesøg hos småbørnsforældre, skolesundhedspleje, i dagtilbud og andre planlagte aktiviteter som åbent hus og konsultationer i ammehjælpen

Efter aftale mellem Dansk Sygeplejeråd og Aarhus Kommune vil der blive opretholdt et minimalt nødberedskab. Det omfatter blandt andet kontakt til forældre til nyfødte, fortsat hjemmebesøg ved særligt sårbare eller udsatte familier, hvor der er alvorlig bekymring for barnets helbred, og sundhedspleje og besøg hos børn og unge, der har været udsat for overgreb, omsorgssvigt eller har uopsættelige, særlige behov.

Alle forældre vil via sms få oplyst, at planlagte hjemmebesøg er aflyst i strejkeperioden. Samtidig vil der blive udsendt information til forældre via Aula, hvor forældre i øvrigt får information.

Hvis forældre er bekymrede for barnets trivsel og udvikling, skal de i strejkeperioden kontakte egen læge. Ved nyfødte op til 7 døgn henvises forældre til Efterfødselsklinikken på Aarhus Universitetshospital, AUH.

Yderligere oplysninger:

May-Britt Kullberg, chef for Sundhed, Børn og Unge, 29208325

Fakta:

  • Over 5.000 danske sygeplejersker går i strejke på lørdag.
  • I Aarhus er 110 sundhedsplejersker omfattet af strejken
  • På landsplan satte 64,5 procent kryds ved nej, mens 34,5 procent stemte for overenskomsten.
  • Næsten 75 procent deltog i afstemningen, og det er rekordhøj stemmedeltagelse.