Beder Skole nytænker borgerkommunikation

Beder Skolejagt er skudt i gang og mange skolestartere og deres familier har allerede været på digital skattejagt rundt i byen. Skattejagten er et nyt, kreativt greb på forældreinddragelsen på Beder Skole, og en del af skolens eksperiment med at styrke borgerkommunikation og handlekraft i lokaldemokratiet om og med børnene og de unge.

 Vi kender alle rækkerne af stole i skolens gymnastiksal med spændte forældre til nye skolestartere. Skolelederen, der står foran gruppen med årets tale. Alle sammen har de noget på hjertet, men dialogen på sådan et møde er ikke optimal. Derfor har Beder Skole lagt sig ekstra meget i selen for at skabe nye og bedre måder at kommunikere med forældrene på. Corona-restriktionerne og opgaven med at formidle, at skolen til sommer bliver Aarhus’ næste Nest skole har kaldt på nye former, som måske kan påvirke den måde skolen og lokalområdet kommunikerer fremover.

Skolen startede udviklingen med en workshop i september 2020 for kommende forældre, skolens medarbejdere og dele af lokalsamfundet. Der blev afholdt det traditionelle skoleindskrivningsmøde, men derudover supplerede skolen med et gå-dialogmøde i november 2020 for forældre til kommende og nuværende elever, skolebestyrelse, skolens medarbejdere, konsulent fra PPR og skolelederen.

I foråret 2021 lød så startskuddet til Beder Skolejagt, hvor målet er, at forældrene sammen med deres barn får ny viden om skolen og får bevæget både kroppen og drømmene om den nye skoletid.

Skolebestyrelsesformand Anne Harrits fortæller: ”På Beder Skole har vi fået øjnene op for, at man kan mødes på en mere levende måde. At man godt kan bevæge sig uden for rammerne, både fysisk og kreativt, samtidig med at vi styrker essensen af det, vi mødes om.

Samtidig oplever skolen, at det også styrker mødet med forældrene. Et samarbejde skoleleder Lars Lykkegaard ser som kernen i at kunne drive skole: ”Forældrene er en kæmpe del af fællesskabet på skolen, og skattejagten er et eksempel på, hvordan vi får endnu flere med og langt tidligere. Vi arbejder hele tiden på at være i dialog med hinanden om, hvad det vil sige at være en rigtig god skole for alle byens børn.

Beder Skole har arbejdet tæt sammen med konsulenterne fra teamet for Frivillighed og Samskabelse i Børn og Unge. Sammen har de eksperimenteret med at omsætte handlekraft i lokaldemokratiet til skolearrangementer, hvor man tænker ud af boksen for at få flest muligt med i nærdemokratiet og handlekraften omkring Beders børn og unge. Et arbejde der er inspireret af Handletanken som Aarhus Byråd besluttede at nedsætte i 2019 med formålet om at styrke lokalt demokrati.

“Vi kan skabe langt mere tilslutning og handlekraft i lokaldemokratiet omkring vores børn og unges trivsel, læring og udvikling, hvis vi gør det lettere at bidrage. Men det kræver mere dialog, og at vi eksperimenterer med kommunikationsformer, der gør det let, tilgængeligt og gerne sjovt at deltage. I Beder har vi eksperimenteret med, hvordan vi i første omgang kan få gjort de voksne omkring børnene handlekraftige, og dernæst eleverne, for på den måde at skabe de fremtidige, handlekraftige generationer,” siger Anders Probst-Jensen, konsulent for Frivillighed og Samskabelse, Børn og Unge.

I efteråret 2021 håber Beder Skole og teamet for Frivillighed og Samskabelse at næste skridt bliver at brede arbejdet med nærdemokrati og handlekraft yderligere ud. For eksempel ved at inddrage spejderlederne, fodboldtrænerne og de mange andre som spiller en vigtig rolle i faciliteringen af børnene og de unges fællesskaber i Beder.

Læs og se mere om Nest på Beder Skole samt erfaringer med gå-møder og Beder Skolejagt

Læs mere om Nest på Beder skole.

Se video om, hvad der kom ud af gåmødet.

Se video om hvad forældre og børn har fået ud af Beder Skolejagt.