Ny Børneterapi rykker tættere på børn med behov for motorisk træning og fysisk støtte

Det er magistratsafdelingerne for Børn og Unge, Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Sundhed og Omsorg, der har forslaget om en samlet Børneterapi på vej i byrådet.

Flere familier har mødt et komplekst system, der har gjort det svært at finde den hjælp og støtte, de har behov for og er berettiget til.  Tilbuddene har så at sige været organiseret ud fra systemets egen logik. hvor familiernes behov for samtænkning og sammenhæng i indsatserne er blevet overset. Ved at samle Børneterapien rettes indsatsen mod familiernes og et langt smidigere samarbejde om barnets behov – både med sundhedsvæsenet og de professionelle voksne, som er tæt på barnet i hverdagen. Jeg er virkelig glad for, vi lykkes med at sætte familierne i centrum samtidig med, vi rykker indsatserne tættere på barnets hverdag og styrker det faglige miljø for de professionelle, som nu samles om træning og vejledning.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge

Konkret vil børnene opleve, at træning og vejledning i stigende grad foregår i det dagtilbud eller den skole, hvor de i forvejen har deres hverdag. Samtidig vil terapeuterne i Børneterapien få mulighed for specialiseret vejledning af pædagogiske medarbejdere i dagtilbud og skoler, så pædagoger og lærere bliver bedre klædt på til at støtte barnet i de daglige aktiviteter.

I Sociale Forhold og Beskæftigelse er rådmand Kristian Würtz glad for det nye, tætte samarbejde på tværs.

En samlet Børneterapi er et godt eksempel på hvordan vi i højere grad kan sætte borgerne i centrum. Med et tættere samarbejde mellem Familiecenteret og de fagpersoner, som vejleder og træner børnene i det daglige, kan vi opnå en mere helhedsorienteret indsats, der også hænger bedre sammen med andre tilbud, som børnene modtager i eller uden for kommunen. Og for familierne har det stor betydning, at de kan blive mødt af fagpersoner, som har overblik og indsigt i alle de forskellige indsatser, så forældrene ikke skal stå alene med koordinationen.
Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Børneteamet i Sundhed og Omsorg får i forbindelse med en samlet Børneterapi ansvar for alle bevillinger af hjælpemidler til børn med motoriske vanskeligheder og fysisk funktionsnedsættelse. Ansvar for hjælpemidler har tidligere også ligget hos PPR i Børn og Unge. Rådmand for Sundhed og Omsorg, Jette Skive, forventer, at styrkelsen af Børneteamet og det tætte samarbejde med Børneterapien, vil styrke fagligheden.

”Jeg er glad for, at vi med en samlet Børneterapi forpligter os på et tæt samarbejde med børn og familier i centrum. Det er vigtigt for familierne, at vi skaber størst mulig gennemsigtighed og overblik over de mange tilbud og indsatser. Samtidig får vi en større faglighed knyttet til arbejdet og indkøb af hjælpemidler. Jeg er sikker på, at vi øger kvaliteten, når vi på den måde sikrer en sammenhængende og koordineret indsats.
Jette Skive, rådmand for Sundhed og Omsorg

En samlet Børneterapi forventes at være på plads 1. januar 2022.  Arbejdet med forslaget om en samlet Børneterapi er sket i tæt dialog med familier og brugerorganisationer. For at sikre, at ambitionerne om en mere sammenhængende indsats tættere på børnenes hverdag faktisk også opleves af familierne, fastholdes den tætte dialog med forældre og organisationer. Efter planen skal den samlede Børneterapi evalueres i 2023.

Yderligere oplysninger

  • Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, mobil: 27 51 79 61
  • Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, mobil: 40 43 12 13
  • Jette Skive, rådmand for Sundhed og Omsorg, mobil: 21 65 99 58

Se indstillingen om samlet Børneterapi