Socialkompasset.dk bliver borgernes direkte genvej til en håndsrækning

Hver dag hjælper byens mange frivillige foreninger og medarbejdere i Aarhus Kommune med at finde nye veje og tilbud til borgere, der har brug for en udstrakt hånd. Det kan være en far på udkig efter lektiehjælp til sit barn. En borger, der har spottet en ensom nabo, der mangler et fællesskab. Eller en jobkonsulent, som vil finde støtte til en ung, jobsøgende borger med angst.

Socialkompasset gør det nemt at finde tilbud, der passer til den enkeltes behov og situation. Portalen designes, så der kan søges på udfordringer (fx ensomhed, angst og overvægt), målgrupper eller aktiviteter (fx samtalegrupper, rådgivning eller mentorordning) kombineret med aldersgruppe og geografi. Når portalen slår dørene op i begyndelsen af juni 2021 vil det være til mindst 700 tilbud.

I februar 2021 underskrev bestyrelsesforkvinde Dorte Mortensen fra Frivilligcenter Aarhus sammen med rådmand Kristian Würtz (Sociale forhold og Beskæftigelse), rådmand Thomas Medom (Børn og Unge), rådmand Jette Skive (Sundhed og Omsorg) og rådmand Rabih Azad-Ahmad (Kultur og Borgerservice) i Aarhus Kommune en samarbejdsaftale, der markerede starten på en ny, stærk alliance mellem civilsamfund og kommune i Aarhus. Det blev samtidig startskuddet til socialkompasset.dk.

Borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard, er begejstret for Socialkompassets potentiale:

Jeg bliver stolt, når jeg oplever så mange frivillige og medarbejdere, både i de frivillige foreninger og Aarhus Kommune, der ser muligheden for at hjælpe i et bredere perspektiv. Hvordan de kigger ud over egen faglighed og tilbud i jagten på at hjælpe borgerne bedst muligt. Socialkompasset er det gode eksempel på, hvordan velfærd fornyes, og der skabes bedre livsvilkår, når kommunen rækker ud og forbinder sig med civilsamfundet i nye alliancer.
Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus

Portalen henvender sig både til pårørende, foreninger eller kommunale medarbejdere og andre fagfolk, der har brug for at henvise borgere til frivillige, sociale tilbud, men også til borgere, der selv søger hjælp og støtte. Og alle frivillige, sociale og sundhedsrettede foreningstilbud samt åbne og gratis kommunale tilbud i Aarhus kommune samles i den nye portal.

Siden året som Frivillighovedstad i 2018, har Frivilligcenter Aarhus og Aarhus Kommune arbejdet på at styrke den lokale dialog og koordinering mellem civilsamfund og kommune for blandt andet at skabe et fælles overblik over sociale tilbud i Aarhus. Et arbejde der ligger i tråd med social- og ældreminister Astrid Krags anbefalinger til kommunerne i juni 2020 om at skabe overblik over det frivillige Danmarks indsatser, så et stærkt civilsamfund også er en del af vores velfærdssamfund på den anden side af coronakrisen.

Det er Casper Bo Danø, sekretariatsleder i Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe) enig i:

FriSe oplever at der stadig mangler kendskab og forbindelseslinjer til civilsamfundets aktiviteter, kommune og borgere. I Aarhus har man et lovende bud på en løsning med en enkel platform, der kan medvirke til at skabe det nødvendige overblik. Samtidig formaliseres samarbejdet indadtil i kommunen, da der opbygges et samarbejde bag portalen mellem frivilligcentret og forvaltningerne. Det arbejde glæder FriSe sig til at følge.
Casper Bo Danø, sekretariatsleder i Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark

Socialkompasset kan let udvides til andre interesserede kommuner eller regioner, og gruppen bag portalen står klar til at samarbejde og dele erfaringerne.

Tilbud fra frivillige sociale foreninger og Aarhus Kommune findes på socialkompasset.dk

Yderligere oplysninger

  • Jacob Bundsgaard, borgmester
  • Hanne Sanderhoff Degn, leder Frivilligcenter Aarhus, mobil 61 26 04 88
  • Anders Probst-Jensen, konsulent Frivillighed & Samskabelse, mobil 29 20 99 78