Ny undersøgelse: Hjemsendte elever oplever stigende mistrivsel og ensomhed

Undersøgelsen er en gentagelse af en spørgeskemaundersøgelse, som en forskergruppe fra Aarhus Universitet gennemførte blandt elever og forældre under nedlukningen i 2020. Til forskel fra sidste år er det denne gang kun elever fra Aarhus, der deltager.

Rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom, glæder sig over at få viden om, hvordan eleverne oplever den nu langvarige nedlukning.

Tallene understreger og dokumenterer, at vi står med en både kort og langsigtet opgave for børnenes og de unges trivsel. I Aarhus har vi i byrådet valgt at afsætte 16 mio. ekstra til unges trivsel i dette og næste skoleår, for der er behov for, at vi bevarer et skarpt og fokuseret blik på børnenes og de unges mistrivsel. Det ordner vi ikke med et quick fix.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge

Forskergruppens undersøgelse viser omvendt, at lærerne på skolerne er blevet markant bedre til at gennemføre virtuel undervisning. Både når det gælder præsentation af opgaver, kontakt med elever og en varieret undervisning, der ikke blot foregår foran skærmen.

Det nærmer sig en hyldest til lærerne og skolerne over, hvor godt de har løst opgaven under ekstremt vanskelige vilkår det seneste år. Der er fantastisk flot styr på form, indhold og forløb i den virtuelle undervisning. Det er et kæmpeskridt, større end vi turde forestille os og håbe på. Der grund til faglig stolthed over resultaterne, men først og fremmest grund til at glæde sig over en god indsats på elevernes og forældrenes vegne.
Thomas Medom

En tredje pointe i undersøgelsen er forældrenes perspektiv på nedlukningen. Generelt er der en træthed at spore hos forældrene, der er er blevet mindre tilgængelige i forhold til at hjælpe deres børn med skolearbejdet og skabe struktur for dagen. Samtidig er der sket en markant forøgelse af antallet af forældre, som bekymrer sig om deres børns trivsel og vurderer, at nedlukningen har påvirket børn og unges forhold til venner og fritidsliv negativt.

Den fortsatte nedlukning presser rigtigt mange familier. Forældrene er slidt helt ned til tandrødderne og er bekymret for børn og unges trivsel, for de oplever børn, der er ensomme og som i den grad savner vennerne og det liv, de kender fra før coronaen. Der er hårdt brug for, at børn og unge kommer i skole og får et aktivt fritidsliv tilbage. Jeg glæder mig også umådeligt meget over, at de ældste elever kan komme noget mere tilbage i skolen efter påske.
Thomas Medom

Forskergruppen har i første omgang offentliggjort en ren datarapport med en kort sammenfatning. Den endelige, fagfællebedømte rapport ventes færdig efter påske.

Undersøgelsens resultater

Undersøgelsen af gennemført af professor Lars Qvortrup, professor Karen Wistoft og adjunkt Jacob Højgaard Christensen fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.

Forskergruppen fremhæver fem tendenser, som særligt falder dem i øjnene:

 • Eleverne føler sig mere ensomme i 2021 end i 2020
 • Familierne er stået mere af mht. skolehjælp og planlægning derhjemme
 • Forældrenes bekymring for børnene er vokset
 • Lærerne er blevet bedre til at sikre, at der gennemføres undervisning
 • Undervisningen er blevet mere varieret (både lærerstyret og elevstyret)

 Eleverne føler sig mere ensomme i 2021 end i 2020

 • I 2020 erklærede 15,5 % af eleverne sig helt eller delvis enige i at de følte sig ensomme. I 2021 var tallet steget til 26,0 %, dvs. næsten en fordobling.

Familierne er stået mere af mht. skolehjælp og planlægning derhjemme

 • I 2020 erklærede 31,3 % af eleverne sig helt eller delvis enige i at deres forældre lavede en plan for hver enkelt dag. I 2021 var tallet faldet til 13,1 %, dvs. mere end en halvering
 • I 2020 erklærede 77,2 % af eleverne sig helt eller delvis enige i at hvis der var opgaver, de ikke forstod, var det nemt at få hjælp fra deres forældre. I 2021 var tallet faldet til 58,9 %.

Forældrenes bekymring for børnene er vokset

 • I 2020 erklærede 27,5 % af forældrene, at de var bekymrede for, hvordan Corona-pandemien påvirkede deres barn/børn mentalt. I 2021 var tallet steget til 59,9 %.
 • I 2020 erklærede 39,6 % af forældrene, at de var bekymrede for, hvordan Corona-pandemien påvirkede deres barns/børns situation i forhold til kammerater og fritidsliv. I 2021 var tallet steget til 65,0 %.

Lærerne er blevet bedre til at sikre, at der gennemføres undervisning

 • I 2020 erklærede 59,6 % af eleverne sig helt eller delvis enige i, at deres lærere lavede en plan for hver enkelt dag. I 2021 var tallet steget til 72,9 %.
 • I 2020 erklærede 37,6 % af eleverne sig helt eller delvis enige i, at de havde kontakt til mindst en af deres lærere hver dag. I 2021 var tallet steget til 77,7 %. Også her er der tale om mere end en fordobling.

Undervisningen er blevet mere varieret (både lærerstyret og elevstyret)

 • I 2020 erklærede 66,2 % af eleverne sig helt eller delvis enige i, at læreren præsenterer opgaver eller emner via computeren. I 2021 var tallet steget til 96,6 %.
 • I 2020 erklærede 35,5 % af eleverne sig helt eller delvis enige i, at de arbejder gruppevis med spørgsmål eller opgaver på computeren. I 2021 var tallet steget til 85,7 %.
 • I 2020 erklærede 34,3 % af eleverne sig helt eller delvis enige i, at de får opgaver, der kræver, at de bevæger sig væk fra skærmen. I 2021 var tallet steget til 58,9

Læs hele undersøgelsen

Læs mere om byrådets afsatte midler til at styrke børn og unges trivsel og læring

Yderligere oplysninger

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 27 51 79 61