Ekstern undersøgelse af Søndervangskolen på vej

Samtidig har Børn og Unge også afleveret en redegørelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Børn og Unge har i samarbejde med Århus Lærerforening, BUPL Århus samt Aarhus Skolelederforening beskrevet den opgave, som leverandøren bliver bedt om at løse. Det gælder:

  1. En bred og aktuel afdækning af arbejdsmiljøet og kulturen på Søndervangskolen
  2. En afdækning af de forhold i perioden 2016-21, som kommer frem i redegørelserne samt evt. øvrige opmærksomhedspunkter, herunder hvorvidt forholdene er historiske eller fortsat er gældende praksis
  3. En evaluering af Aarhus Kommunes tilsyn i perioden – hvad har tilsynet omfattet, hvordan er det udført, og har det været tilstrækkeligt?
  4. En kvalificering af de fremadrettede indsatser og det ledelsesmæssige fokus

Parterne lægger stor vægt på, at alle medarbejderne får mulighed for at blive set, hørt og prioriteret i undersøgelsen gennem spørgeskema eller interview. Tidligere medarbejdere skal gives mulighed for at kontakte den eksterne konsulent. Søndervangskolens bestyrelse og ledelse skal også inddrages i afdækningen, ligesom data fra de faglige organisationer medtages. Parterne ønsker, at sagerne belyses grundigt og ordentligt i en analyse, der kommer hele vejen rundt.

Leverandøren af den eksterne undersøgelse findes blandt de virksomheder, der har en rammeaftale med Staten og Kommunernes Indkøbsservice, SKI, om analyser og evalueringer.

Børn og Unge har i samarbejde med Århus Lærerforening, BUPL Århus samt Aarhus Skolelederforening gennemgået hver enkelt leverandørs tilbud i forhold til den opgave, der skal løses på Søndervangskolen.

Den leverandør, der har fået flest point på kvalitet og pris samlet set, bliver nu kontaktet af Børn og Unge med tilbud om at løse opgaven. Hvis pågældende leverandør ønsker at påtage sig opgaven, indgås en kontrakt med denne leverandør. Hvis ikke, tager Børn og Unge kontakt til den leverandør, der har fået næstflest point osv.

Det forventes, at der kan indgås en kontrakt i løbet af uge 43.

Yderligere oplysninger

  • Martin Østergaard Christensen, direktør for Børn og Unge, 2920 8001
  • Dorthe Ryom Fisker, fmd. Århus Lærerforening, 5192 2492
  • Marianne Gilbert Nielsen, formand for BUPL Århus, tlf. 6163 8668
  • Helle Mønster, fmd. Aarhus Skolelederforening, 4187 3591