Playmaker skal arbejde for mere faglært arbejdskraft i Aarhus

Med udsigt til mangel på faglært arbejdskraft er der brug for, at langt flere aarhusianske unge vælger en erhvervsuddannelse. Ny erhvervsplaymaker skal nu styrke samarbejdet mellem de lokale skoler, erhvervsvirksomheder og ungdomsuddannelser, så de unge får mere viden om de mange muligheder, en erhvervsuddannelse giver. Opgaven for den nye playmaker er blandt andet at danne netværk og skabe gode overgange fra folkeskole til ungdomsuddannelse og job for de ældste elever.

Borgmester Jacob Bundsgaard glæder sig over ansættelsen af den nye erhvervsplaymaker:

Danmark står med massive udfordringer i forhold til faglært arbejdskraft; det er vi nødt til at reagere på. Erhvervsplaymakeren skal være med til skabe netværk og dialog mellem skole, uddannelse og erhvervsliv. Jeg har store forventninger til initiativet, som kan bidrage til nytænkning og et paradigmeskifte på erhvervsuddannelsesområdet – det har vi hårdt brug for.
Jacob Bundsgaard

Et af de konkrete initiativer som erhvervsplaymakeren skal styrke, er udskolingselevernes mulighed for at komme i erhvervspraktik. Som led i indsatsen for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, besluttede Aarhus Byråd i 2019, at praktikken igen skal være obligatorisk for udskolingseleverne. Siden har 13 skoler afprøvet og udviklet forskellige modeller for at implementere erhvervspraktikken.

Rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom, ser frem til en styrket dialog mellem erhvervsvirksomhederne og skolerne.

Alle unge skal have mulighed for en lærerig erhvervspraktik, der kan åbne deres øje for de mange muligheder, der ligger i erhvervsuddannelserne. Det kræver lighed i adgangen til praktik, så alle unge får en god praktikplads, uanset om de kender den lokale VVSer eller ej. Dialogen mellem erhvervslivet og skolerne skal samtidig give en bedre kvalitet i praktikopholdene ved at øge forståelsen for det pædagogiske afsæt i skolerne og skærpe skolernes fokus på de kompetencer, der skal i spil på de erhvervsrettede uddannelser.
Thomas Medom

En af de faggrupper, der allerede oplever mangel på arbejdskraft, er SOSU'erne. Jette Skive, rådmand for Sundhed og Omsorg, ser erhvervsplaymakeren som et godt initiativ blandt mange, som skal styrke rekrutteringen af unge til faget.

Vi har de seneste år arbejdet målrettet på at få flere unge til at vælge en uddannelse som SOSU, uden at vi har oplevet den tilstrømning til faget og uddannelsen, vi ønsker. Der er derfor behov for at gå nye veje. Med en erhvervsplaymaker og en fælles indsats kan vi i højere grad give de unge mulighed for at danne deres eget indtryk af faget.
Jette Skive

Også rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Kristian Würtz, ser muligheder med styrket samarbejde mellem parterne og med den nye playmaker.

Vi siger igen og igen, at vi mangler faglært arbejdskraft, men vi ved også fra f.eks. Børne- og ungebyrådet, at de unge efterhånden er godt trætte af at høre om, hvad arbejdsmarkedet har brug for. I stedet håber jeg, at den nye erhvervsplaymaker kan give de unge et billede af, at erhvervsuddannelserne også er til for dem, og at de kan være et attraktivt valg i retning af god løn og spændende jobs med fx den grønne omstilling eller fremtidens velfærdsteknologi.
Kristian Würtz

Yderligere oplysninger

Jacob Bundsgaard, Borgmester, via kommunikation- og pressechef Niels Buch Johannsen, mobil: 5157 6716
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, mobil 2751 7961 
Jette Skive, rådmand for Sundhed og Omsorg, mobil 2165 9958
Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, mobil 4043 1213

Fakta

Ansættelse af en erhvervsplaymaker sker som en del af en intensiveret og koordineret indsats for flere unge på erhvervsuddannelserne (EUD).

I EUD Styregruppen sidder borgmesteren og stadsdirektøren samt rådmand og direktører for Børn og Unge, Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelse. Derudover sidder repræsentanter fra følgende ungdomsuddannelser, faglige organisationer og erhvervsorganisationer:

  • AARHUS TECH, Aarhus Business College, SOSU Østjylland og Jordbrugets UddannelsesCenter
  • Dansk Erhverv, Dansk Industri/Dansk Byggeri, Erhverv Aarhus, Aarhus Haandværkerforening
  • FH Aarhus og Dansk Metal

Kommuner som Aalborg, København og Esbjerg har allerede gode erfaringer med erhvervsplaymakere.

Fra 1. august 2021 bliver det obligatorisk for alle folkeskoler i Aarhus at tilbyde elever 2-5 dages erhvervspraktik i løbet af 8.-9. klasse.

Om den nye erhvervsplaymaker

Den nye erhvervsplaymaker hedder Christina Højlund. Hun kommer fra en stilling som lektor hos VIA University College, hvor hun de seneste seks år har arbejdet med uddannelse af erhvervsskolelærere, udvikling af undervisning, innovation, entreprenørskab og praksisfaglighed. Inden Christina Højlund kom til VIA University College, arbejdede hun som erhvervsskolelærer på Handelsskolen i Silkeborg, i dag College360.

Om stillingen som erhvervsplaymaker siger Christina Højlund:

Jeg er særlig optaget af at styrke samarbejdet mellem virksomheder og folkeskoler og åbne for flere deltagelsesmuligheder i undervisningen, så børn og unge får udvidet deres perspektiver på livet, uddannelse og job. Vi skal vise, at der er mange veje til at skabe et godt liv ved at styrke anerkendelsen af erhvervsuddannelserne og skabe de gode fortællinger om de mange muligheder, en erhvervsuddannelse åbner for. Derfor skal vi have et stærkt samarbejde på tværs af skoler, virksomheder og ungdomsuddannelse. Ikke blot når det handler om flere praktikpladser, men også ved at skoler og lærer didaktisk understøtter elevernes praktik og sætter oplevelser fra praktikken ind i meningsfulde sammenhænge i skolens fag. På denne måde kan brobygning, virksomhedsbesøg og erhvervspraktik bidrage med nye perspektiver på uddannelse, job og eleven selv. Målet er, at det åbner for et mere nuanceret valg af ungdomsuddannelse efter grundskolen.
Christina Højlund