Uvildig undersøgelse af Søndervangsskolen

Det er vigtigt for mig, at en uvildig undersøgelse giver medarbejdere mulighed for at blive hørt og set. Samtidig skal vi have belyst, hvad der er historie, og hvad der fortsat er relevante problemer. Derfor er der behov for, at uvildige øjne ser på forholdene for, på og omkring Søndervangsskolen. Min indstilling er, at det skal ske så hurtigt som muligt, ikke mindst af hensyn til elever, forældre og medarbejdere.
Martin Østergaard Christensen, direktør for Børn og Unge

Initiativet til undersøgelsen er Børn og Unges, efter at en række forhold om elevernes afgangsprøver, arbejdsmiljøet på skolen, ledelse og ledelsesformen har vakt kritik. Undersøgelsen skal blandt andet afdække, om kritisable forhold er bragt til ophør, de nærmere arbejdsmiljøforhold på skolen og kvalificere de tiltag, der skal støtte skolen fremover.

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, er tilfreds med udsigten til en undersøgelse.

Der er behov for at lytte, for klarhed og for at medarbejdere, ledere, børn, forældre og andre omkring skolen har tillid til de skridt, som skal bringe skolen videre. Det kan en uvildig undersøgelse medvirke til. Jeg er derfor glad for, at Børn og Unge-udvalget er enige i behovet for undersøgelsen, så vi også kan imødekomme de spørgsmål, som udvalget har rejst.
Thomas Medom

I de kommende uger vil der være særlig opmærksomhed på Søndervangsskolen i forhold til ledelsesmæssig opbakning, ligesom skolen kan trække på Børn og Unges forvaltning.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK, har bedt Børn og Unge om en redegørelse i sagen. Redegørelsen er afleveret til onsdag 6. oktober og kan læses her.

Yderligere oplysninger

Martin Østergaard Christensen, direktør for Børn og Unge, 2920 8001

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 2751 7961