Valget til Børne- og ungebyrådet 2021 er afgjort

6.110 unge har deltaget i valget i løbet af sidste uge. Det giver de nye ungebyrådsmedlemmer et stærkt mandat, når de skal i gang med det politiske arbejde i Børne- og ungebyrådet i den kommende tid.

Rådmand for Børn og Unge Thomas Medom mener, at Børne- og ungebyrådets arbejde har stor betydning og glæder sig til at møde de nyvalgte medlemmer:

Tillykke med valget til de nye og tusind tak for indsatsen til de unge, som nu fratræder børne- og ungebyrådet. Det har ikke været det letteste år med corona og virtuelle møder, men heldigvis er det gået godt. Der er masser af god, demokratisk læring i det ungepolitiske arbejde, og så skaber ungebyrådet konkrete resultater, som direkte påvirker hverdagen hos unge i Aarhus. Jeg glæder mig meget til at høre, hvad de nye medlemmer er optaget af.
Thomas Medom

Børne- og ungebyrådet stillede i sidste periode blandt andet forslag til det voksne byråd i Aarhus Kommune om at styrke den mentale sundhed blandt børn og unge og forbedre vejledningen om valg af ungdomsuddannelse. Begge forslag blev positivt modtaget af byrådet. Muligheden for at være med til at præge Aarhus det kommende år har også stor betydning for de nyvalgte børne- og ungebyrådsmedlemmer. Især undervisningsmiljø, hjemløse og klimaet har stået højt på dagsordenen i de unges valgvideoer. 

Mathilde Klejs Pedersen er 13 år, går i 8.X på Elsted Skole og er netop blevet valgt som suppleant. Hun siger: 

Jeg har valgt at engagere mig i Børne- og ungebyrådet, fordi jeg gerne vil have mere indflydelse på det voksne byråds beslutninger, og gøre det bedre at være barn og ung i Aarhus. Og så fordi jeg elsker politik.
Mathilde Klejs Pedersen, elev på Elsted Skole

Mathilde mener, at børn og unges stemme er lige så vigtig de voksnes:

Jeg synes det er vigtigt at have et Børne- og ungebyråd, fordi børn og unges stemmer er lige så vigtige som de voksnes, og fordi det er vigtigt at vi bliver hørt. Det gør vi gennem Børne- og ungebyrådet.
Mathilde Klejs Pedersen

UngiAarhus’ medarbejdere har i måneden op til valget været rundt på alle kommunens grundskoler for at fortælle om mulighederne for at deltage i det lokale ungedemokrati og stille op til Børne- og ungebyrådet. Det er muligt for alle unge at involvere sig i Børne- og ungebyrådets arbejde gennem det lokale Senat, som er en del af de kommunale tilbud til unge hos UngiAarhus.

I morgen, tirsdag, mødes de nyvalgte medlemmer og suppleanter for første gang til en hel dags introduktion og brainstorm på arbejdet den kommende periode. De bliver budt velkommen af Rådmand for Børn og Unge Thomas Medom, og skal også en tur på Rådhuset, som bliver deres faste mødested. 

Pressen er velkommen til introdagen efter aftale med børne og ungebyrådssekretær Stine Alkert. 

Fakta

  • Børne- og ungebyrådet har introdag tirsdag den 12. oktober kl. 8.40-18 i FO-byen.
  • Ved Børne- og ungebyrådets første møde vælger medlemmerne en ny børne- og ungeborgmester og sæsonens emner. Det sker den 28. oktober.
  • Børne- og ungebyrådet understøttes af Århus Ungdommens Fællesråd i samarbejde med Børn og Unge, Aarhus Kommune.
  • Find mere info på hjemmesiden www.ungebyraad.dk

Yderligere oplysninger

Ungebyrådssekretær Stine Alkert, stine@aauf.dk, 2987 8901

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 27 51 79 61