Aarhusianske skoler får frihed til kortere skoledage

Med forslag om flere frihedsgrader til de aarhusianske skoler beder rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom, byrådet om give skolerne mulighed for at vælge kortere skoledage og flere timer med to voksne i undervisningen.

Øget frihed skal gøre det muligt for skolerne at tilrettelægge undervisning og skoledagen efter lokale behov.

En god skoledag er vigtigere end en lang skoledag. Jeg er glad for, vi nu kan sætte skolerne fri til at forkorte skoledagen og i stedet have to voksne i undervisningen. Det giver helt andre muligheder for at styrke elevernes læring og arbejde med klassefællesskabet. Samtidig viser erfaringerne, at elever med vanskeligheder i langt højere grad bliver spottet og hjulpet tidligere, når der er to voksne i klassen,” siger Thomas Medom og fortsætter:

Der er stadig brug for, at vi har øje for eftervirkningerne af corona og lange perioder med fjernundervisning, som har udfordret mange elevers faglighed og trivsel. Løsningen ligger lokalt hos de lærere og pædagoger, der er tættest på eleverne. Det er dem, som ved bedst, og derfor giver det god mening, at vi lægger beslutningerne ud til lokal selvbestemmelse, så skolerne kan tilrettelægge undervisningen og skoledagen efter egne behov og ønsker

Friheden til at forkorte skoledagen kommer i forlængelse af en nationale aftale, der giver skolerne mulighed for at sløjfe den understøttende undervisning og bruge timerne på anden vis i undervisningen. Af aftalen følger også, at SFO og klubber skal tilpasse deres åbningstid, så de er klar til at modtage eleverne efter endt skoletid. Det er op til en lokal dialog mellem skole, SFO og klub, hvorvidt der skal være udvidet åbningstider, og hvordan flere åbne timer skal finansieres.

Udover skolernes mulighed for at forkorte skoledagen, indstiller rådmand Thomas Medom også, at skippe kvalitetsrapporten til byrådet for 6-18-års området i skoleåret 2021/22. For aftalen giver ikke midler til en udvidet åbningstid, og det bekymrer Thomas Medom, der i foråret præsenterede en ambitiøs vision for fritids- og ungdomsskoleområdet.

Politikerne i Folketinget bør finansiere deres ambitioner om større frihed.Det kræver nærværende voksne at skabe rammer, hvor børn og unge kan udforske deres kreativitet, lege, nørde, spille og hænge med vennerne. Vi sætter overliggeren højt, når det kommer til børn og unges fritidsliv. Den kvalitet risikerer vi at udvande, hvis vi bruger personaleressourcerne på at udvide åbningstiden, hvilket er virkelig ærgerligt, for fritidslivet er en meget vigtig del af børn og unges hverdag ikke mindst i denne post-corona tid.
Thomas Medom

Find byrådsindstillingen om "Større frihedsgrader på 0-6-års området": https://dagsordener.aarhus.dk/vis/pdf/bilag/5081e13a-c78a-4ee6-b995-6324ae69ccdb/?redirectDirectlyToPdf=false

Yderligere oplysninger

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 27 51 79 61