Børn og Unge støtter læringscaféer og lektievenner

Pengene fra Børn og Unge sikrer, at aarhusianske elever med faglige, sociale eller personlige udfordringer også i 2022 får mulighed for supplerende hjælp i læringscafeer eller med en lektieven fra Red Barnet Ungdom. Indsatserne stod ellers til at lukke ved årets udgang, hvor den hidtidige fondsstøtte til aktiviteterne ophører.

Med læringscafeer og lektievenner supplerer Red Barnet Ungdom de indsatser, vi i forvejen har på skolerne og i klubber og fritidstilbud. Lokalt samarbejder skolerne tæt med Red Barnet Ungdom, og erfaringerne viser, at aktiviteterne giver et løft til de elever, som har brug for en ekstra hånd for at styrke deres faglige selvtillid og trivsel. Jeg er glad for, at vi med tildelingen sikrer det fortsatte samarbejde om at styrke elevernes lyst til læring og skoleglæde.
Thomas Medom

Det er frivillige i Red Barnet Ungdom, der hver uge møder eleverne i læringscaféerne eller som lektievenner, hvor barnet får besøg af en lektieven hjemme hos sig selv. Aktuelt har Red Barnet Ungdom 18 læringscafeer og 28 igangværende lektievenner i samarbejde med lokale skoler og andre aktører i Aarhus.

Engangsbevillingen er med til at sikre, at vi kan drive projekterne videre endnu et år, og det er der mange elever i Aarhus, der får gavn og glæde af. Særligt efter halvandet år med coronarestriktioner og lange perioder med hjemmeundervisning er der brug for læringsaktiviteter, hvor børn med faglige udfordringer kan få hjælp til skolearbejdet og en støttende, ung frivillig, der hepper på dem. Jeg ved også, at vores omkring 180 dygtige, unge frivillig på læringsaktiviteterne i Aarhus bliver glade for at få at vide, at de kan fortsætte deres vigtige arbejde for eleverne.
Astrid Engberg, generalsekretær i Red Barnet Ungdom

Evalueringer fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og analysecenter for velfærd - samt før- og eftermålinger fra samarbejdsskolerne viser, at både læringscafeerne og lektievenner har en positiv effekt på elevernes udvikling. Læringscafeer rykker børnenes faglige selvtillid, og viser en gavnlig effekt på den generelle trivsel i skolen.

Indsatserne kan være med til at skabe en positiv forandring hos enkelte elever i hverdagen. At få motivationen og skoleglæden tilbage er afgørende for, at også det faglige fungerer. Tilbud uden for den daglige undervisning, kan have andre greb og fokus på at lære på alternative måder, og derigennem gøre en positiv forskel. Det er Red Barnet Ungdoms aktiviteter er et bevis på.
Thomas Medom

Fakta

Læringscaféerne er et tilbud til børn, som kæmper med skolearbejdet og har brug for ekstra faglig støtte og en hjælpende hånd til at gå i skole. Caféerne fungerer som et supplement til skolernes egne læringsaktiviteter og har til formål at skabe lyst til læring og styrke elevernes faglighed.

Lektievenner er en en-til-en lektiehjælp, hvor barnet ugentligt får støtte til lektierne af en fast ung frivillig lektieven. Mødet foregår i barnets hjem, hvilket er med til at skabe en god relation og et trygt læringsrum for det enkelte barn. Barnet skal henvises til en lektieven gennem skolen.

Engangstildelingen fra Børn og Unge er på kroner 320.000,- og er med til at sikre, at børn og unge i Aarhus også i 2022 kan modtage støtte fra Red Barnet Ungdoms Læringscaféer eller Lektievenner.

Yderligere oplysninger

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 27 51 79 61

Astrid Engberg, generalsekretær Red Barnet Ungdom, kontakt Anders Bobek, kommunikationsmedarbejder, Red Barnet Ungdom, 51 96 56 28