Skimmelsvamp i slidte pavilloner skal undersøges nærmere

Der er foretaget måling af indeklimaet et enkelt sted, hvor der ikke blevet fundet betydning for indeklimaet. Der er ingen steder konstateret synlige tegn eller lugt inden døre. Børn og Unge har dog nu besluttet at gennemføre målinger alle steder, da flere har rejst bekymring for indeklimaet.

Problemerne sidder steder, hvor hverken børn eller medarbejdere er eller kan komme i nærheden af dem. Normalt bliver sådanne problemer fundet ved synlig svamp eller råd, men her er det kun fundet, fordi vi har gennemgået bygningerne. Vores ønske er at handle i rette tid og udskifte pavillonerne med nye og permanente pladser. Derfor er det beskrevet ind i forhandlingerne om anlægsinvesteringer for de kommende år.
Hardy Pedersen, økonomi- og administrationschef i Børn og Unge

Udfordringerne med svamp og råd har tidligere været behandlet i Børn og Unge-udvalget i foråret, og spørgsmålet om penge til udskiftning indgår i forhandlingerne om den såkaldte anlægsbuffer i Aarhus Kommune.

Yderligere oplysninger

Hardy Pedersen, økonomi- og administrationschef Børn og Unge, 41 85 66 02.

Fakta

De syv dagtilbudsafdelinger:

  • Kappelvænget 46 (er testet)
  • Klokkerskovvej 13,
  • Karetmagertoften 2
  • Skejbytoften 232
  • Bronzealdertoften 1
  • Bredevej 2c
  • Aabyhøjgaarden 34