Politiet lukker sag om Søndervangskolen

Aarhus Kommune bad 21. december 2021 politiet vurdere sagen efter offentliggørelsen af en uvildig undersøgelse, hvor det fremgik, at oplysninger om prøvefag var videregivet før tid.

Politiet har dermed lukket sagen.

Det fremgår af politiets afgørelse, at spørgsmålet i efteråret 2021 allerede en gang har været meldt til politiet. Også dengang blev det besluttet ikke at indlede en efterforskning. Denne afgørelse er stadfæstet af Statsadvokaten i Viborg 26. januar 2022.

Samtidig har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK, meddelt Aarhus Kommune, at den afslutter sit enkeltsagstilsyn i forbindelse med Søndervangskolen. Styrelsen vurderer, at der ikke er ”begrundet mistanke om, at kommunens dispositioner på nuværende tidspunkt er i strid med folkeskoleloven, herunder at der pågår uregelmæssigheder på Søndervangskolen eller andre af kommunens skoler.”

I sin vurdering af sagen har STUK blandt andet inddraget den eksterne undersøgelse i sagen, en henvendelse til børne- og undervisningsministeren fra tidligere og nuværende medarbejdere på skolen, forhold rejst i pressen og kommunens svar. STUK har oversendt sagens akter til Ankestyrelsen med henblik på en vurdering af, om der er grundlag for en tilsynssag.

”Vi tager politiets afgørelse om at lukke sagen om Søndervangskolen til efterretning. Samtidig noterer vi os styrelsens vurdering af, at der ikke er mistanke om brud på folkeskoleloven hverken på Søndervangskolen eller andre skoler. Men det ændrer ikke ved, at vi sammen den lokale ledelse fortsat har en stor opgave med at støtte samarbejde, praksis og hverdag på Søndervangskolen,” siger Martin Østergaard Christensen, direktør for Børn og Unge, Aarhus Kommune.

Uafhængigt af afgørelsen i sagen om prøvefag har STUK bedt Aarhus Kommune udarbejde en handleplan for Søndervangskolens faglige udvikling. Handlingsplanen begrundes blandt andet med skolens lave faglige resultater samt udskiftning i skoleledelsen, der kan påvirke kontinuitet og forankring af de indsatser, som kommunen og skolen hidtil har iværksat.

Søndervangskolens skoleleder og viceskoleleder fratrådte i efteråret, og der er indsat en midlertidig skoleledelse frem til sommer, hvor en ny, permanent ledelse ventes at være på plads.

Yderligere oplysninger

Martin Østergaard Christensen, direktør Børn og Unge, Tlf. 29 20 80 01

Lisbeth Schmidt Andersen, Børn og Unge-chef, distrikt syd, Tlf. 41 86 09 23