Flere børn skal passes i Malling og Lisbjerg

Vi er så heldige i Aarhus Kommune, at mange børnefamilier bosætter sig i vores byer. Det er en entydigt positiv udvikling. Vi arbejder benhårdt for at sikre vuggestuer og børnehaver nok til, at vi kan overholde pasningsgarantien og tilbyde et godt børneliv lokalt. Derfor glæder jeg mig på vegne af børn og forældre i Malling og Lisbjerg over, at vi nu kun mangler byrådets endelige godkendelse af de nye dagtilbud.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune

I Serinedalen i Malling syd for Aarhus går der ikke længe, før et spritnyt parcelhuskvarter er etableret. Det forventes, at børnetallet derfor vil stige med 231 børn de næste fem år. Også mod nord i Lisbjerg omkring det så børnevenlige gadenavn, Thomas Windings Gade, stiger befolkningstallet meget. Her forventes det, at der vil være yderligere 225 børn om fem år. Derfor udvider Børn og Unge nu dagtilbudskapaciteten begge steder med seks grupper svarende til to nye institutioner.

For at imødekomme kommunens ambition om at være CO2-neutral i 2030, er der lagt op til, at projektet støttes af kommunens såkaldte klimapulje. Det drejer sig bl.a. om, at det skal være et krav til entreprenøren, at der bruges eldrevne køretøjer og redskaber på byggepladsen, og at der i et vist omfang anvendes genbrugsmaterialer i byggeriet.

Hvis vi skal nå målet om at blive CO2-neutral om otte år, er vi nødt til i alle sammenhænge at overveje, hvordan vi kan nedbringe klimabelastningen. Derfor er jeg glad for, at vi fra Børn og Unges side leverer et lille, men afgørende bidrag ved at sikre, at de nye dagtilbudsbygninger etableres ud fra en række bæredygtige tiltag.
Thomas Medom

Indstillingen forventes endeligt behandlet af byrådet den 2. februar. De nye dagtilbud vil efter planen stå klar i løbet af 2024, og den samlede anlægsudgift forventes at udgøre 44,9 mio. kr. Heraf vil fem procent vedrøre klimainvesteringer, som støttes af klimapuljen.

Yderligere oplysninger

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 27 51 79 61