Ny mulighed for karriereskift til arbejde med børn

Derfor sætter Børn og Unge, Aarhus Kommune, ind med et nyt hold pædagogiske assistentelever, som giver nye muligheder for karriereskift til at arbejde med børn. Som noget særligt får de nye assistentelever elevløn allerede fra begyndelsen af deres uddannelse.

"Det er vigtigt for børns udvikling og trivsel, at de har voksne omkring sig med pædagogiske kompetencer. Derfor skal vi have flere pædagoger, men også flere pædagogiske assistenter. De skal være med til at sikre kvaliteten i dagtilbuddene både nu og i fremtiden," siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge.

En mulighed for at skifte karriere

Særligt for de studerende på det nye hold er, at de allerede fra grundforløbets start bliver ansat i en elevstilling hos Aarhus Kommune. De skal derfor ikke på SU, men går direkte på elevløn. Det giver de studerende et forsørgelsesgrundlag under hele uddannelsen og en garanti for ansættelse i Aarhus, før de starter på uddannelsen, næste gang 31. oktober.

"Dette hold er en god mulighed for dem, der trænger til nyt indhold i arbejdslivet. Det er for dem, som gerne vil sadle om og har et ønske om at arbejde med børn. Nu har de chancen for at gøre det på et stabilt og sikkert økonomisk grundlag," siger Birgitte Østergaard Lykke, personalechef i Børn og Unge.

Behov for flere pædagogiske assistenter

Som pædagogisk assistent er den vigtigste opgave at understøtte børn og unges udvikling og yde omsorg og støtte i dagligdagen. En opgave 32-årige Sadoun Malaki kunne se sig selv i. Han færdiggjorde pædagogisk assistentuddannelsen i 2018 og arbejder i dag i Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole, hvor han hver dag gør en indsats for at skabe gode børneliv.

"Jeg skiftede til pædagogisk assistentuddannelsen på grund af mine to brødre. Jeg har ofte passet dem og leget med dem, da de var små, og det fik mig til at indse, at jeg skal arbejde med børn. Som pædagogisk assistent har jeg fået ansvar, og jeg har udviklet mig utroligt meget som person. Jeg har gode kollegaer omkring mig og en fantastisk pædagogisk leder,” siger Sadoun Malaki.

Også dagtilbudsleder i Tranbjerg Dagtilbud, Mette Ruggaard, peger på behovet for flere pædagogiske assistenter i aarhusianske dagtilbud.

"Som pædagogisk assistent har du en faglighed, der kan være med at skabe større kvalitet i læringsmiljøerne. Den pædagogiske kvalitet skal vi gøre alt for at vedligeholde og forsat udvikle på trods af rekrutteringsudfordringerne. De pædagogiske assistenter er en gruppe medarbejdere, vi skal understøtte, og som kan være en stor hjælp til at løfte opgaven," siger Mette Ruggaard.

Aarhus Kommune ansætter årligt 44 pædagogiske assistentelever og forventer at ansætte mellem 20 og 30 ekstra i år. Ansøgningsfristen for det ekstra hold er den 1. september 2022. Elevstillingerne i Aarhus Kommune med start 31. oktober 2022 kan søges på aarhus.dk/pædagogiskassistent.

Yderligere oplysninger

Birgitte Østergaard Lykke, personalechef i Børn og Unge, tlf. 41 86 46 70