Pressemeddelelse fra Børn og Unge, Aarhus Kommune

I en stor undersøgelse af hele området for dansk som andetsprog, som byrådet bestilte i forbindelse med forlig om budget 2021, pegede praktikere på en række behov og udfordringer. Derfor har byrådet nu har vedtaget seks forpligtende grundprincipper for, hvordan Aarhus Kommune skal udvikle arbejdet med børn med dansk som andetsprog.

Principperne skal sætte en klar retning for udviklingen af et komplekst område, både når der prioriteres indsatser på tværs af kommunen, og når der i dagtilbud og skoler arbejdes med at udvikle de lokale sproglige læringsmiljøer til gavn for børnene og de unge. Det handler bl.a. om at styrke viden om dansk som andetsprog blandt medarbejdere, mere systematisk arbejde med sproglig udvikling og om meningsfuldt samarbejde med forældre.

Vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at børn med dansk som andetsprog lykkes så godt som muligt. Så de får et godt dansk sprog, der giver dem lige så gode muligheder for at udfolde deres potentiale, som alle andre børn. Det lykkes vi ikke godt nok med i dag. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi nu vedtager nogle grundprincipper, som giver en tydelig og fælles rettesnor for arbejdet med at videreudvikle området. Jeg synes, det er en meningsfuld måde at gribe udfordringerne an på, hvor der også er mulighed for at løse problemerne med udgangspunkt i de lokale behov,” siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge.

I 2022 havde mere end 70 procent af børnene med dansk som andetsprog et sprogstøttebehov inden skolestart. Cirka en femtedel af eleverne med dansk som andetsprog består ikke afgangsprøven i dansk og matematik i 9. klasse.

Yderligere oplysninger

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, tlf. 27 51 79 61