Stor donation til Skovvangskolen sikrer nyt udemiljø til læring og fritid

Jeg er utrolig glad for, at Villumfonden vil støtte ambitionen om at tilbyde eleverne på Skovvangskolen gode muligheder for udendørs aktiviteter. De nye faciliteter skal skabe læring og udvikling for eleverne, men også glæde over at være ude. Det skaber god variation og mulighed for bevægelse i undervisningen, at eleverne også kan bruge gode udendørs læringsmiljøer,” siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge.

Centralt i det nye udemiljø er et fælles udeværksted, som skal binde hele anlægget sammen og udvide anvendelsen af arealet til hele året. Udeværkstedet kommer til at rumme opbevaring og værkstedspladser, og kan åbnes op ud mod udearealerne. Desuden vil der blive etableret gode steder til ophold for både mindre grupper og hele klasser, hvilket også er med til at gøre stedet attraktivt i frikvarteret og fritiden.

Donationen sker efter byrådet i april vedtog en anlægsbevilling på 116,7 mio. kr. til en teknisk og pædagogisk modernisering af Skovvangskolen. Ud- og ombygningen tilføjer skolen 36 klasser med tilhørende faglokaler, hvor bygningerne samtidig brandsikres og indeklimaet forbedres.

Yderligere oplysninger

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, tlf. 27 51 79 61