Budgetforlig 2023: Færre besparelser i Børn og Unge end ventet

Der er indgået budgetforlig blandt det meste af Aarhus Byråd. Børn og Unge skal finde besparelser for godt 70 mio. kroner årligt fra 2023. Det er mindre, end der var lagt op til fra Borgmesterens Afdeling. Derudover skal der findes 19 mio. kroner hvert år i det årlige fællesbidrag. En reduktion i besparelserne var rådmand for Børn og Unge, Thomas Medoms hovedkrav forud for forhandlingerne.

“Det ærgrer mig selvfølgelig, at der ikke var flertal for at hæve skatten en lille smule og på den måde undgå de besparelser, vi nu ser ind i. Når det er sagt, så er jeg godt tilfreds med, at det er lykkedes os dels at finde finansiering, som vi bruger til at reducere sparekravet særligt på velfærdsområderne, og dels at blive enige om, at besparelserne i mindst muligt omfang skal gå ud over børnene og de unge,” siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge.

Det fremgår således af budgetforliget, at besparelserne i størst mulig udstrækning skal findes gennem effektiviseringer som fx samling af administrative funktioner, digitalisering og energibesparelser.

Budgetforliget lægger samtidig vægt på omprioriteringer til fordel for velfærdsområderne. Det betyder, at der tilføres 115 mio. kroner årligt til socialområdet samt 105 mio. kroner i budgetperioden til etablering af en sundhedsfond. På børne- og ungeområdet tilføres 55 mio. kroner til arbejdet med børn og unge i mistrivsel.

“Jeg er meget tilfreds med, at vi nu kan igangsætte arbejdet med at få vendt den deprimerende udvikling på specialområdet, vi har set de senere år. Alt for mange børn og unge mistrives, og det tager alt for lang tid at få den rette hjælp og støtte. Mere vil have mere, og jeg havde selvfølgelig gerne set, at vi havde fået penge nok til at kunne realisere alle de mange gode løsningsforslag, der kom ud af analysen af bredere børnefællesskaber. Men med 55 mio. kroner kan vi komme et rigtig godt stykke vej,” siger Thomas Medom.

Foruden penge til bredere børnefællesskaber gives der 22,7 mio. kroner til etablering af specialdagtilbudspladser samt hhv. 44 mio. kroner og 153 mio. kroner til flere undervisningslokaler på Engdalskolen og Risskov Skole. Finansieringen af de to skoleudbygninger findes ved, at den ny skole på Aarhus Ø udskydes på ubestemt tid, da det på ti års sigte forventes, at samtlige skoler i midtbyen vil opleve overskudskapacitet.