Danmark får meget mere grøn strøm – men udbygning af el-net skal gå hurtigere

Partierne bag aftalen om vedvarende energi – det er udover Regeringen (Socialdemokratiet) består af Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne - ønsker at Danmark og Europa skal være grønnere og samtidig være uafhængige af russisk energi. Det kræver en markant udbygning af vedvarende energikilder i hele landet. Aftalen sikrer rammevilkår, der kan gøre det muligt at firedobling den samlede elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030.

Borgmester Jacob Bundsgaard roser partierne for at sætte ind med konkret handling og økonomi, så ikke mindst mængden af strøm fra solceller bliver markant styrket. Det skal ske ved at fremme solceller i byerne på mindre tilgængelige arealer, såsom større tagarealer, langs motorveje mm. Desuden vil forligspartierne sikre en hurtigere planlægningsproces i kommunerne, hurtigere sagsbehandling i klagesager, ændringer i planloven, styrket vejledning om miljøvurderinger og naturdirektiver, bedre datagrundlag for opstillere og myndigheder mv, som alt sammen kan fremme udbredelse af solceller.

Borgmester Jacob Bundsgaard glæder sig over aftalen: Danmark har brug for en markant og hurtig udbygning af vedvarende energikilder, og jeg glæder mig derfor over, at Regeringen og de øvrige partier bag aftalen sætter gang i initiativer, så Aarhus og andre kommuner kan øge hastigheden I den grønne omstilling. Det har betydning for både private forbrugere og for vores erhvervsliv. Med aftalen kan vi i hele Danmark frem mod 2030 firedoble produktionen af sol- og vindenergi på land – det er meget positivt og et godt rygstød til den grønne omstilling”.

Borgmesteren peger dog samtidig på, at med en markant øget produktion af grøn strøm er der risiko for, at udbygningen af det overordnede el-net ikke kan følge med til skade for både erhvervsliv og borgere.

Borgmester Jacob Bundsgaard: ”Det er helt afgørende , at vi i Danmark har et velfungerende elnet på det overordnede niveau og et transmissionsnet, der kan bringe grøn strøm sikkert og effektivt fra producent til forbruger. Derfor havde jeg gerne set, at vi med aftalen hurtigt havde sat gang i de nødvendige udbygninger af  hele el-nettet, så vi ikke om nogle år står med et ”trængselsproblem”, som vi har set det med udbygningen af vores motorveje. Vi må gribe til handling frem for flere overvejelser og mere analysearbejde – lad os ikke tøve eller lægge hindringer i vejen for den grønne omstilling”.