Aarhus Kommunes Handicappris er uddelt

F.C. Bøgeskov er blevet hædret med Aarhus Kommunes Handicappris 2017. To repræsentanter for FC. Bøgeskov, Nanna Sejr Skovsgaard og Mette Moosdorf, der er formand for klubben modtog prisen.

Borgmester Jacob Bundsgaard begrunder valget med F.C. Bøgeskovs evne til at skabe et inkluderende miljø, så udviklingshæmmede og ikke udviklingshæmmede indgår i et ligeværdigt fællesskab.

En komité med repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer, LO, kulturlivet og Handicaprådet har valgt F. C. Bøgeskov blandt de tre nominerede kandidater fra et større felt.

Borgmester Jacob Bundsgaard siger: ” F.C. Bøgeskov har på kort tid etableret et levedygtigt fodboldhold, hvor udviklingshæmmede og ikke udviklingshæmmede spiller på samme hold og indgår ligeværdigt i spillet og klublivet. Klubben har ikke tidligere haft erfaringer med målgruppen, men har i kraft af deres åbenhed og store engagement skabt et inkluderende og rummeligt fodboldmiljø, hvor engagement, motion og holdånd er centrale værdier.”

Det er vores håb, at fodboldholdet kan blive startskud til noget større......På den måde kan Aarhus blive en god sportsby for alle.”
Anette Poulsen

Formand for Handicaprådet Anette Poulsen siger: ”Komiteen for Handicapprisen var meget glad for at se F.C. Bøgeskov blandt de indstillede, og vi var ikke i tvivl om, at de skulle være blandt de nominerede. Det er vores håb, at fodboldholdet kan blive startskud til noget større – fx at flere fodboldklubber og også andre idrætsgrene vil være med til at udvikle koncepter, der kan inkludere mennesker med handicap i foreningslivet. På den måde kan Aarhus blive en god sportsby for alle.”

Det er 7. gang, Handicapprisen uddeles af Aarhus Kommune. Prisen uddeles i anledning af FN’s internationale handicapdag. Den internationale markering af dagen har som formål at fremme forståelsen for vilkårene for mennesker med handicap og at mobilisere støtte til personer med handicaps værdighed, rettigheder og velfærd.

Prisen, der består af en check på 5.000 kr. og et diplom, gives til en eller flere personer eller en virksomhed, der er bosiddende i Aarhus Kommune. For at komme i betragtning til handicapprisen skal initiativet og/eller indsatsen være noget særligt – gerne nytænkende og alternativt.

Yderligere to var nominerede til prisen i år: Vibeke og Harald Lie fra svømmeklubben HASA og Blindes Arbejde, Aarhus afdelingen