Aarhus vil hjælpe unge LGBT personer

Konflikten kendes i skolen, institutionen, i gymnasiet og på de videregående uddannelser i Aarhus: Unge LGBT+ personer (blandt andre homo- og biseksuelle og transkønnede) med minoritetsetnisk baggrund har ofte brug for råd og ekstra støtte. Men de forsvinder tit i mængden og drukner i debatten. De er en minoritet i minoriteten. Resultatet er desværre, at rigtig mange af dem møder store udfordringer som ensomhed, social udstødelse og i værste tilfælde vold fra deres nære omgivelser pga. deres seksualitet.

 For at finde mulige veje til at hjælpe har borgmester Jacob Bundsgaard i denne uge været samlet med blandt andre international director ved Aarhus Universitet Rikke Nielsen, rektor Yago Bundgaard fra Langkær Gymnasium og Julie Rokkjær Birch fra Kvindemuseet for at drøfte, hvordan der kan skabes større opmærksomhed og bedre vilkår for unge LGBT+ personer med etnisk minoritetsbaggrund.

I mødet deltog også foreningen Sabaah, der betyder ’ny dag’ eller ’ny begyndelse’. Foreningen arbejder for at forbedre vilkårene for LGBT+ personer (bl.a. homo- og biseksuelle og transkønnede) med minoritetsetnisk baggrund. I forbindelse med årets budgetforhandlinger valgte byrådet at tildele foreningen et årligt tilskud på 200.000 kr. til bl.a. lokaler og anonym rådgivning.

Borgmester Jacob Bundsgaard var efter mødet optimistisk med hensyn til den fremtidige indsats: ”Det var en rigtig god oplevelse at mærke ønsket fra alle om at gøre en positiv forskel for en udsat gruppe. Samtlige deltagere har meldt klar til at arbejde videre med emnet på strategisk, politisk, kommunalt og frivilligt niveau. Forhåbentligt kan de mange idéer vi udviklede – sammen med støtten fra Aarhus Kommune – være et solidt skridt på vejen til at hjælpe unge LGBT+ personer med etnisk minoritetsbaggrund med nogle af de svære livsvilkår, de kæmper med.”

På mødet blev et nyt netværk skabt, og næste skridt bliver, at de 22 deltagere skal mødes igen på kryds og tværs for at samle op og udvikle videre på de 30 ideoplæg, der blev resultatet af topmødet. Det er her idéerne skal afprøves og vise, hvilke der har størst potentiale ind i de nye netværk og partnerskaber imellem frivillige, kommune, rådgivningscentre og uddannelsesinstitutioner.