Aarhus Kommune underskriver samarbejdsaftale med Tshwane, Sydafrika

Forbundet via en Skype-forbindelse har borgmester Jacob Bundsgaard og borgmester Solly Msimanga i fællesskab underskrevet aftalen, der støber fundamentet for videre samarbejde og udvikling imellem de to byer.

Borgmester Jacob Bundsgaard forklarer: ”Samarbejdet i Sydafrika handler grundlæggende om at overføre de mange gode erfaringer og tekniske løsninger, som Aarhus gennem årene har høstet på byudviklingsområdet, og bruge dem til at løfte en by og et område, der er i rivende udvikling. Det er en mulighed for at få afprøvet nogle af de løsninger, vi selv arbejder på, og se dem udrullet i stor skala. Og der er selvfølgelig også et betydeligt forretningspotentiale for vores lokale erhvervsliv i samarbejdet”.

Det primære fokus i myndighedssamarbejdet med Tshwane er bæredygtig byudvikling og byplanlægning – men ligeledes er der fokus på, at det kan komme til at omfatte forretningsudvikling, jobskabelse, boligudbygning, vandforsyning, spildevand, grøn energi, landbrug og fødevaresikkerhed.

 Myndighedssamarbejdet er delt i to projekter; det igangværende forprojekt af 1 års varighed, der hviler på en bevilling på 1 mio. kr. fra Udenrigsministeriet, og det egentlige 3-årige hovedprojekt, som ligeledes finansieres igennem en bevilling på 5 mio. kr. fra Udenrigsministeriet. Pengene skal især bruges til frikøb af de medarbejdere fra Aarhus Kommune, særligt Teknik og Miljø, der i en periode skal arbejde med kapacitetsopbygning og videns-overførsel, men skal også dække rejseudgifter, konsulenter mv.

Udenrigsministeriet og Aarhus Kommune har sammen ansat en vækstrådgiver, der er stationeret i Sydafrika, og som får primært til opgave at dyrke samarbejdet med Tshwane. Vækstrådgiveren lønnes af Udenrigsministeriet, men refererer til både ministeriet og Aarhus Kommune.

Tshwane er et bysamfund, som i alt rummer omkring tre millioner mennesker. Hovedbyen er Pretoria.

Torsdag og fredag er en højtstående delegation fra Tshwane i Aarhus, hvor de skal mødes med borgmesteren og topembedsfolk fra Aarhus Kommune. Her bliver der taget yderligere favntag med, hvordan myndighedssamarbejdet kan udformes, nu hvor samarbejdsaftalen er på plads.