Fiasko for udligningsreform koster Aarhus dyrt

”Det er meget beklageligt, at det ikke er lykkedes regeringen at indgå en aftale om det kommunale udligningssystem. Der er stort behov for en reform, så vi som kommuner kan få sikkerhed for vores finansieringsgrundlag. Vores planlægningshorisont bliver alt for kort og usikker, når vi ikke kender grundlaget for budgetlægning i de kommende år.

Vi får heller ikke løst den systemfejl, der er i ordningen med beskæftigelsestilskuddet, og som hvert år koster Aarhus Kommune ca. 200 mio. kr. Det var der ellers lagt op til i de fremlagte modeller, og det er yderst beklageligt, at der ikke har kunnet opnås enighed om selv så oplagt en fejlretning.

Vores planlægningshorisont bliver alt for kort og usikker, når vi ikke kender grundlaget for budgetlægning i de kommende år.
Jacob Bundsgaard

Det lykkedes ikke for regeringen nu, så nu må og skal vi have en reform, der kan komme til at gælde fra 2020.

For Aarhus Kommune betyder sammenbruddet i forhandlingerne, at vi kommer til at mangle omkring 275 mio. kr. i vores budget næste år. Udover tabet på beskæftigelsestilskuddet, taber Aarhus Kommune på de omlægninger, der gennemføres under alle omstændigheder reform eller ej.

 

Jeg vil nu indkalde forligspartierne bag budgettet for 2018 for at drøfte situationen. Det indgik som en del af budgetforliget for 2018, at forligspartierne samles, når konsekvenserne af udligningsreformen er kendt,” siger borgmester Jacob Bundsgaard.