Godtgørelse i forældede personalesager

Mandag den 9. april 2018 fremsendte Kammeradvokaten sine anbefalinger vedrørende undersøgelsen af personalesager i Teknik og Miljø. Heraf fremgår det, at der anbefales en godtgørelse til fire personer, mens to andre ikke kan modtage godtgørelse, da deres krav er forældede efter forældelseslovens regler. Kammeradvokaten vurderer derfor, at det ikke retligt er muligt for kommunen at betale de godtgørelser, som de to ville have haft ret til.

Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek er enige om, at der skal tages skridt til at få afdækket, om Aarhus Kommune alligevel kan udbetale godtgørelse til trods for, at kravet i disse to tilfælde er forældet.

Ved henvendelse i dag til Ankestyrelsen ønsker Aarhus Kommune således, at Ankestyrelsen på forhånd – inden at Aarhus Kommune iværksætter dispositionen om at udbetale til trods for forældelse – vurderer lovligheden heraf. I sit brev til styrelsen lægges der vægt på: 

  •  at det lovmæssige grundlag for at yde en erstatning er klart, jf. Kammeradvokatens rapport,
  • at det drejer sig om uretmæssigt afskedigede medarbejdere (nedværdigende behandling), samt
  • at kommunens ved langsommelighed har været medvirkende til sagsforholdets forældelse.