Lad os skabe en bedre by for LGBT-personer

Aarhus Byråd skal onsdag 18. april tage stilling til, om der skal arbejdes med at gøre Aarhus til en bedre og mere rummelig by for LGBT-personer.

Det sker på baggrund af en indstilling fra Aarhus Kommunes Udvalg for mangfoldighed og ligestilling. Konkret vil udvalget blandt andet samarbejde med LGTB-miljøet i Aarhus om at etablere et LGBT-hus, som skal rumme sundhedsinformation, aktiviteter og netværk samt information til børn og unge.

Allerede i forbindelse med budgetforliget for 2018 vedtog et bredt flertal i byrådet en hensigtserklæring om at ”forligspartierne ser positivt på ønsket om et LGBT-hus i Aarhus.” Hensigtserklæringen viser, at der er en meget bred politisk opbakning til etableringen af et LGBT-hus. Og på Støtteforeningens Facebook side ”LGBT-hus til Aarhus, ja tak” kan man se de mange politikers opbakning.

Det er derfor udvalgets forventning, at byrådet nu vil bakke indstillingen op, så udvalget kan sætte sig i spidsen for arbejdet.

Formanden for Udvalget for mangfoldighed og ligestilling, byrådsmedlem Lone Norlander Smith (EL) er glad for, at et enigt udvalg har valgt at tage ansvar for at realisere hensigtserklæringen i budgetforliget 2018, om at etablere et LGBT-hus i Aarhus: ”Vi står med en minoritetsgruppe af borgere, hvoraf mange er ressourcestærke mennesker med karriere og familieliv, men desværre er det også en gruppe, som generelt har dårligere sundhed, oftere oplever diskrimination, hadforbrydelser og føler sig mere ensomme end den øvrige del af befolkningen. Det har vi som politikere et ansvar over for at gøre noget ved”, siger Lone Norlander Smith.

Byrådsmedlem Heidi Bank (V), som også sidder i Udvalget for mangfoldighed og ligestilling, siger: ”I Aarhus skal vi holde fast i, at der er plads til alle uanset seksuelt tilhørsforhold. For langt de fleste af os er dét en selvfølge. Når statistikken så alligevel indikerer, at vi har en minoritet, der har dårligere sundhed, oftere oplever diskrimination, ensomhed og hatecrimes, så bør vi få skabt større tolerance og mulighed for gode fællesskaber på tværs og indenfor LGBT.”

Også byrådsmedlem Mette Bjerre, SF, medlem af Udvalget for mangfoldighed og ligestilling, synes det er meget vigtigt, at Aarhus bliver en bedre by for LGBT-personer: ”Børn og unge i Aarhus, som er usikre på deres seksualitet eller føler sig ensomme som homoseksuelle, kan få stor glæde af et LGBT-hus, hvor de kan få rådgivning og møde andre homoseksuelle unge og voksne i et trygt miljø.

Formanden for støtteforeningen til et LGBT-hus i Aarhus, Tine Kristensen, siger: ”Det er enormt positivt, at byrådspolitikerne har fokus på området, for vi er et segment, der er lidt overset og usynligt. Og især i en sundhedsoptik er der brug for at blive gjort noget. Med udvalgets dagsorden kan denne minoritetsgruppe blive løftet, samtidig med at Aarhus bliver en mere attraktiv og rummelig by”.

Hvis Byrådet giver grønt lys til indstillingen, er udvalgets næste skridt at udvide udvalget med tre repræsentanter fra bysamfundet, som skal være med til at realisere udvalgets arbejde.

 Herefter skal der etableres et samarbejde med støtteforeningen til LGBT-huset, der skal arbejdes på blive den første danske by, som er medlem af Rainbow City Network, samt at Aarhus Kommunes nye sundhedspolitik kommer til at omhandle seksuel sundhed. Endvidere vil udvalget stå i spidsen for skabe debat omkring rummelighed i Aarhus og arbejde på at arbejdspladsen, Aarhus Kommune, er en attraktiv og rummelig arbejdsplads for LGBT-personer.