Undersøgelse af personalesager i Teknik og Miljø

Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø var i 2016 og 2017 genstand for betydelig opmærksomhed grundet forskellige uregelmæssigheder.

Aarhus Byråd traf den 16. august 2017 beslutning om at indlede en ekstern undersøgelse med fokus på medarbejderne i Teknik og Miljø. Denne undersøgelse blev indledt ved, at kommunen offentligt opfordrede nuværende og tidligere ansatte i Teknik og Miljø til at klage, hvis de mente, at de havde været udsat for en uretmæssig sanktion i en personalesag.

Aarhus Kommune bad Advokatfirmaet Poul Schmith - Kammeradvokaten - om at undersøge personalejuridiske og personalepolitiske aspekter i forhold til de 22 indkomne personalesager, der blev indleveret efter kommunens offentlige opfordring.

Afrapporteringen er offentliggjort den 10. april.

De personer, hvis sager har været omfattet af undersøgelsen, har også i dag fået adgang til den offentlige rapport samt den del af den fortrolige rapport, som vedrører deres egen sag.

Kammeradvokatens Undersøgelse