Der er tænkt nyt for at afbøde besparelser på kernevelfærden

Aarhus Kommune har den 2. august fremlagt spareforslag for 300 mio. kr. Ikke alle forslag skal gennemføres, og byrådet skal beslutte, hvilke af forslagene der skal vælges til og fra. Men først skal forslagene i høring blandt borgerne frem til 12. september.

Byrådet i Aarhus bad før sommerferien om at få udarbejdet et sparekatalog på 300 mio. kr. årligt. Den opgave har kommunens direktørgruppe arbejdet med hen over sommeren, og der er nu lagt et samlet katalog frem med spareforslag for 300 mio. kr. Som led i arbejdet er der fundet en række forslag til effektiviseringer, omstruktureringer, administrative besparelser mv.

Borgmester Jacob Bundsgaard har i dag sammen med det øvrige byråd modtaget det samlede katalog: ”Vi fik fra Christiansborg som bekendt ikke den reform af den kommunale udligning, vi alle ventede på. Det er derfor en bunden opgave for Aarhus Byråd at gennemføre besparelser, så vi kan få budgettet til at balancere. Jeg har noteret mig, at der i sparekataloget på sigt er ca. 143 mio. kr. årligt, der vedrører strukturændringer, mindre administration mv. Jeg vil gerne kvittere for det visionære arbejde, der er lagt i at gentænke opgaveløsningen. Der er ingen tvivl om, at der vil være områder, hvor det vil kunne mærkes, at vi skal nedbringe udgifterne. Men der er virkelig tænkt nyt for at afbøde besparelser på kernevelfærden,” siger borgmesteren.

Det langsigtede behov for besparelser udgør 236 mio. kr. årligt, svarende til ca. 1,8 % af kommunens serviceudgifter. Beløbet er mindre end forventet før sommerferien, fordi kataloget indeholder et forslag om at investere i at nedbringe ledigheden.

Se spareforslagene på kommunens hjemmeside

Borgmester Jacob Bundsgaard:  ”Det er lykkedes - via offensive investeringer på især beskæftigelsesområdet – at nedbringe behovet for besparelser væsentligt. Det er derfor ikke alle forslag i kataloget, vi behøver at gennemføre. Byrådet skal i gang med at vælge ud, hvad der skal gennemføres. Men nu skal vi først respektere høringsprocessen, hvor alle kan komme med deres synspunkter og idéer, og jeg vil derfor heller ikke kommentere enkeltforslag nu.”

Frist for indsendelse af høringssvar er onsdag 12. september kl. 12.