Østjyllands Brandvæsen ophæver afbrændingsforbud


Ud fra en samlet vurdering af de nuværende vejrmæssige forhold, (herunder tørkeindekset m.v.), ophæves afbrændingsforbuddet med virkning fra og med tirsdag den 14. august kl. 10:00 gældende for Odder, Skanderborg, Samsø og Aarhus.

6 hurtige ”Spørgsmål & Svar”:

 • Må jeg brænde mit haveaffald af nu?
  NEJ – det skal du fortsat aflevere på genbrugsstationen, som du altid har gjort.

 • Må jeg brænde mit Sankthansbål, nu?
  NEJ - det må kun afbrændes Sankthansaften, men du kan håndtere det som haveaffald.

 • Må jeg tænde ild i mit bålfad?
  JA – du må gerne tænde op i dit bålfad.

 • Må jeg tænde min terrassevarmer?
  JA – du må gerne tænde din terrassevarmer.

 • Må jeg bruge min ukrudtsbrænder?
  JA – du må gerne bruge din ukrudtsbrænder?

 • Må jeg bruge min grill ”overalt”?
  JA du må bruge din grill overalt, som du altid har brugt den (ikke indenfor!)


Du skal naturligvis udvises forsigtighed ved enhver aktivitet med afbrænding.

 • Aktiviteten skal foregå på en sådan måde, at brandfare forebygges eller formindskes, og således at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

 • Afbrænding skal ske kontrolleret og under passende opsyn, indtil ild og gløder er slukket på en måde, så der ikke er fare for, at der efterfølgende opstår en brand.

 • Afbrænding må ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig ulempe for omgivelserne.

 • Afbrænding må ikke finde sted i hård vind eller derover. Såfremt vinden under afbrændingen ændrer retning eller forøges i styrke, således at der kan opstå brandspredning eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne ved røg, gløder eller aske, skal slukning straks påbegyndes.

 • Afbrænding af bål, herunder bål i bålfade, af tørt, rent træ, træbriketter m.v., der ikke er affald (”hyggebål”, spejderbål m.v.), skal finde sted i overensstemmelse med de generelle forsigtighedsbestemmelser som nævnt ovenfor, og i forsvarlig afstand fra brandbare overflader, brandbare genstande og brandbare oplag.

 • Afbrænding af bål, herunder bål i bålfade, må ikke finde sted i en carport, under overdækninger eller lign., medmindre disse er fremstillet med henblik herpå.


Ovenstående er uddrag af Bekendtgørelse nr. 1339 af 10/12/2014, ”Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.”.

Kontaktinformation

Har du spørgsmål kan du kontakte Østjyllands Brandvæsen på tlf. 8676 7676