Aarhus Kommune og BL’s 5. kreds har indgået en aftale om genhusning og nybyggeri.

Den nye aftale kommer i forlængelse af regeringens ghetto-pakke og det politiske forlig i Aarhus Kommune om udsatte boligområder fra juni 2018. Aftalen følger en tradition for et langvarigt og tæt samarbejde mellem Aarhus Kommune og BL’s 5. kreds om samarbejde om almene boliger i Aarhus og også mere specifikke udfordringer som udsatte boligområder og boligsociale problemstillinger.

Aftalen har været behandlet i kredsrepræsentantskabet i BL’s 5. kreds og Magistraten d. 3. december 2018 og behandles i byrådet d. 12. december 2018.

Læs aftalen her