Aarhus går forrest i grøn omstilling

Realdania er initiativtager og bidragyder til projektet, som eksekveres af Sustainia med CONCITO som videnspartner. På listen over de 100 projekter er følgende fra Aarhus:

• READY – nordeuropas største smart-city projekt
• SPARK - design af fremtidens handicapvenlige, sundhedsfremmende, tilgængelige og meningsfulde klimatilpasningsløsninger
• Rewilding Kasted – samtænkning af ny natur, klimatilpasning og drikkevandsbeskyttelse
• TADAA! – el-delebiler i sociale fællesskaber
• Climate Planet – verdens største jordklode, som formidler viden om klimaudfordringerne
• REUSE – morderne genbrugsstation, hvor du afleverer, det du ikke bruger og kan tage noget med hjem, du mangler.
• Klimaplan 2016-2020 og strategisk energiplanlægning - kommunens arbejde med klimaudfordringen og planlægningen af fremtidens energiinfrastruktur
• Byudvikling i Lisbjerg – bæredygtig byudvikling på markedsvilkår
• Det centrale sekundavandsanlæg i Nye – genanvendelse af regnvand, der reducerer behovet for brug af drikkevand med 40 %
• Klimatilpasning i Risvangen – klimatilpasning, der samtidigt skaber rekreative områder for beboerne.
• Den Grønne Ambassade – grønt mødested med fokus på dialog og samskabelse.

Klima100 et fortjent og solidt skulderklap til de involverede, der for alvor skubber på den grønne omstilling
Jacob Bundsgaard


Se den fulde oversigt på Realdanias hjemmeside

Borgmester Jacob Bundsgaard siger: ”Med 11 placeringer på Klima100 markerer Aarhus sig meget flot som en by, der går forrest i den grønne omstilling. Projekterne fra Aarhus er skabt i godt samarbejde mellem kommunen, universitetet, Aarhus Vand, erhvervsliv og borgere. På den måde er Klima100 et fortjent og solidt skulderklap til de involverede, der for alvor skubber på den grønne omstilling. Det har stor værdi for vores by, for det handler om en fremtid uden fossile brændsler – og i sidste ende om at skabe en god by for alle.”