Borgmester Jacob Bundsgaard: Der bliver kamp om pengene til udsatte boligområder

”Som udgangspunkt er jeg glad for, der er indgået nogle brede aftaler – både om finansieringen og om de forandringer, der skal ske i de udsatte boligområder. Det giver et godt afsæt for vores arbejde i Aarhus. En af mine væsentligste bekymringer - om der var penge til alle de ikke-udsatte områder (altså resten af den almene sektor) – er blevet lidt mindre. Aftalen tager ikke ekstra penge ud af Landsbyggefonden ved at hæve ydelsesstøtten. Det er godt.”

”Til gengæld må jeg samtidig sige, at jeg er bekymret for, om der faktisk er penge nok til det ambitionsniveau, der lægges op til. Jeg var kritisk overfor Regeringens udspil, fordi jeg ved, hvor dyrt det er. Den aftale, der nu er indgået, er faktisk et par milliarder mindre. Der bliver kamp om at få del i midlerne i landsbyggefonden, så vi i kommunerne kan indfri målet om max 40 % alment i de hårdest udsatte områder.”

Jeg er bekymret for, om der faktisk er penge nok til det ambitionsniveau, der lægges op til.
Jacob Bundsgaard”Jeg synes også, man kan kommer lidt let hen over genhusningsproblematikken. Her siger man, at beboerne skal genhuses internt i de udsatte områder. I Aarhus er der tale om mange (skønnet 1.200) familier der skal flytte fra Gellerup og Bispehaven de næste 12 år. Samtidig bliver der jo færre og færre lejligheder at bo i for dem, når vi river ned og omdanner. Det tror jeg bliver meget vanskeligt og kommer til at stille store krav til os, når vi skal sikre en blandet by. Jeg havde gerne set, at vi havde fået nogle værktøjer, der gjorde det muligt at genhuse andre steder i byen, og at der blev afsat penge til nybyggeri. Vi har brug for store, billige familieboliger andre steder i byen til de her familier.”

”Det er vigtigt, at vi i Aarhus kigger frem og tager opgaven på os. Vi har forberedt os på den her opgave siden Regeringen kom med sit udspil 1. marts, og jeg vil inden sommerferien søge byrådets opbakning til en bred aftale om det, der skal til for at vende udviklingen i de udsatte områder.”