Nyt handicapråd 2018 - 2021

Når kommunalvalget er overstået og det nye byråd starter sin fireårige byrådsperiode, sker der samtidig en række ændringer i fordelingen af poster i de forskellige udvalg, råd og nævn. Det gælder nogså Handicaprådet, som skal følge og vurdere vilkårene for alle grupper af mennesker med handicap i Aarhus Kommune.

På det nye Handicapråds første møde var der valg til formands- og næstformandsposten. Som formand blev Finn Amby valgt. Finn Amby er en af seks repræsentanter, som er indstillet til Handicaprådet af Danske Handicaporganisationer (DH Aarhus). Som næstformand blev Mette Bjerre valgt. Mette Bjerre er nyvalgt byrådsmedlem for Socialistisk Folkeparti (SF) og sidder blandt andet også i Økonomiudvalget og Børn og Unge-udvalget.

Foruden formand og næstformand er der 12 andre medlemmer i Handicaprådet: to byrådsmedlemmer, fire ledende embedsmænd, der repræsenterer Sundhed og Omsorg, Teknik og Miljø, Sociale Forhold og Beskæftigelse og Børn og Unge samt en repræsentant udpeget af foreningen Ligeværd og fem øvrige repræsentanter udpeget af Danske Handicaporganisationer.

”Jeg glæder mig til et konstruktivt og dialogbaseret samarbejde med politikere og forvaltninger, så vi sammen kan bidrage til at opfylde visionen om, at ”Aarhus skal være en god by for alle”.
Finn Amby

I den kommende byrådsperiode skal Handicaprådet blandt andet bidrage til arbejdet med en ny, ambitiøs handicappolitik for Aarhus Kommune og rådgive byråd og forvaltninger i spørgsmål af generel karakter inden for handicapområdet. Spørgsmålene kan f.eks. dreje sig om offentlig transport, adgangsforhold, arbejdsmarkedsforhold og boligforhold.

Formand Finn Amby udtaler: ”Jeg glæder mig til et konstruktivt og dialogbaseret samarbejde med politikere og forvaltninger, så vi sammen kan bidrage til at opfylde visionen om, at ”Aarhus skal være en god by for alle”.

Næstformand Mette Bjerre udtaler: ”Som ny i byrådet ser jeg frem til at være med i arbejdet med at skabe øget tilgængelighed for alle i vores by og at deltage i Handicaprådets indsats for at skabe resultater til gavn for mennesker med handicap”.