Aarhus Kommune underskriver charter for skattelyfri kommuner

Borgmester Jacob Bundsgaard underskriver. Bagved fra venstre Stine Bang og Katrine Jørgensen fra Oxfam IBIS

Med underskriften på Oxfam IBIS’s ”Charter for skattelyfri kommuner”, ønsker Aarhus Kommune at tage konkret handling imod uansvarlige virksomheder, men også at sende et signal til omverdenen om nødvendigheden af at tage ansvar og vise samfundssind.

Som det hedder i chartret: ”Som led i varetagelsen af kommunens sociale ansvar vil kommunen gennem sin indkøbs- og investeringspolitik,

indenfor rammerne af kommunalfuldmagten og lovgivningen, tilstræbe at tilvælge virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd.”

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard: ”Aarhus Kommune er igennem handel, investeringer og partnerskaber både direkte og indirekte i kontakt med mange virksomheder. Derfor kan der være risiko for, at kommunens skattekroner ender i skattely. Så i virkeligheden er det ret enkelt! Vi vil ikke finde os i den form for undergravning af vores fælles velfærdssamfund og udvanding af de offentlige finanser – og samtidig ønsker vi at sætte skub i de dagsordner, der skal til for at vi kommer nærmere et mere fair og gennemsigtigt samfund.”

Kampagneleder Stine Bank fra Oxfam IBIS: ”Det er fantastisk, at Aarhus som den første kommune vest for Storebælt vælger at gå foran i kampen imod skattely. Det er et vigtigt signal.  Kommunerne forvalter vores fælles skattepenge. De skal ikke bruges til at holde hånden under virksomheder, der bruger hvidvask og skattely.”

I alt otte kommuner, der tilsammen udgør over en femtedel af den danske befolkning, har skrevet under på Oxfam IBIS’s charter. Det gælder Aarhus, Frederiksberg, Gladsaxe, Roskilde, København, Næstved, Odsherred og Albertslund Kommuner.