Unikt samarbejde om bæredygtigt træ og papir

”Aarhus Kommune er en grøn kommune der hele tiden arbejder på at finde de bedste måder til at bevare vores klima og vores miljø. Nogle af vores fokuspunkter er at være med til at understøtte miljømæssig, social og økonomisk ansvarlighed i de skove, som det træ vi forbruger, kommer fra. Samarbejdet med FSC (Forest Stewardship Council®) er en af grundstenene i dette arbejde”, fortæller Camilla Fabricius, Viceborgmester i Aarhus Kommune

Hvorfor går vi så meget op i skov?

Skove er mere end bare træer. Verdens skove er et vigtigt livsgrundlag for dyr, planter, mennesker og samfund over hele verden. Skove optager og lagrer CO2 og er med til at afbøde klimaforandringer. De skaber arbejdspladser og økonomi og giver mennesker livskvalitet og mad på bordet.

Aarhus Kommune vil sikre, at kommunens forbrug af træ- og papirprodukter fra skovene sker på en social, økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde. Derfor stiller Aarhus Kommune krav om, at alle træbaserede produkter skal have en lovlig og bæredygtig oprindelse.

Aarhus Kommune er ”first mover” med nyt initiativ

Indkøb & Udbud i Borgmesterens Afdeling i Aarhus Kommune samarbejder med FSC Danmark for at udbrede kendskabet til certificeret, bæredygtigt træ og papir hos en bred gruppe af nuværende og kommende leverandører.

FSC er en global certificerings- og mærkningsordning til træ og papir fra bæredygtige skove og ansvarlige kilder. FSC anerkendes af organisationer som WWF

Verdensnaturfonden for at have det mest robuste certificeringssystem af sin slags. Et af nøglepunkterne i samarbejdet mellem Aarhus Kommune og FSC Danmark er at sikre ordentlig dokumentation for, at produkter af træ, der købes og anvendes i Aarhus Kommune, kommer fra bæredygtige skove, genbrug eller andre ansvarlige kilder.

”Det er helt afgørende, at kommuner, regioner og andre offentlige organisationer følger op på de krav, de stiller, og kontrollerer dokumentationen fra leverandørerne. Ellers risikerer de, at de ambitiøse krav ikke får den ønskede effekt på udbredelsen af bæredygtigt skovbrug, fordi man ikke reelt ved, om produkterne har en bæredygtig oprindelse. Aarhus Kommune er first mover på det her område, og vi håber, de kan inspirere mange andre til at gå samme vej”, siger Morten Brodde, Rådgiver i FSC Danmark.

Dialog og videndeling med leverandører skal bane vejen

Aarhus Kommune inviterer senere på måneden møbelvirksomheder og håndværkere til informationsmøde, hvor kommunen og FSC Danmark vil fortælle om kravene i de kommende udbud inden for træbaserede produkter og vise, hvordan leverandørerne kan leve op til kravene.

Samarbejdet mellem en af Danmarks grønneste kommuner og den globale NGO handler nemlig ikke kun om kontrol og opfølgning på krav, men også udbredelse af viden:

”Det er vigtigt for os, at vores leverandører har den nødvendige viden, og at vi får feedback på de krav, vi stiller. Derfor er det et naturligt skridt at invitere dem til informationsmøde og dialog i plenum”, siger Tommy Nielsen, Indkøbs og udbudskonsulent i Aarhus Kommune.