Aarhus-fremstød i Sydafrika

Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Bünyamin Simsek er i Sydafrika for at følge samarbejdet mellem Aarhus Kommune og storbyen Tshwane om blandt andet bæredygtig byudvikling, cyklisme og klimatilpasning. Samarbejdet skal også være med til at åbne døre for danske virksomheder.

Aarhus har sammen med det danske udenrigsministerium engageret sig i et nyt by-til-by-samarbejde med byen Tshwane (Pretoria) i Sydafrika. City of Tshwane er - som mange andre byer i Sydafrika - stadig i høj grad præget af apartheidtidens forfejlede byplanlægning og derfor meget opdelt både funktionsmæssigt, socialt og kulturelt. Samtidig er der massiv tilflytning til byen fra landområderne, og det er derfor en stor udfordring at skaffe boliger, arbejdspladser, transportmuligheder, sikkerhed og offentlig service til alle.

Borgmester Jacob Bundsgaard: ”Vores besøg i Tshwane viser tydeligt, at området har massive udfordringer, men også mange muligheder for udvikling på en lang række områder, hvor vi står stærkt i Aarhus og Danmark. Aarhus Kommune har sammen med lokale virksomheder over de seneste årtier opbygget stor know-how, når det drejer sig om bæredygtige løsninger – og det er en viden, som er efterspurgt mange steder, fordi vi er et foregangsland.”

Rådmand Bünyamin Simsek: ”Medarbejdere fra Aarhus Vand og Teknik og Miljø i Aarhus Kommune har nu – støttet af Udenrigsministeriet og folk på ambassaden i Pretoria - indledt et rigtig godt samarbejde om en række indsatser over de næste tre år. Jeg er sikker på, at projektet vil være til stor gavn for både Aarhus Kommune, vores sydafrikanske partnere og danske virksomheder.”

Værdifulde erfaringer fra Aarhus

Danmark og Aarhus har en lang tradition for at se byplanlægning i et helhedsorienteret perspektiv. Det handler om at skabe blandede og varierede byer med velfungerende byrum, hvor mennesker kan mødes på tværs af tilhørsforhold. Samtidig har vi en cykel- og fodgængerkultur i en by som Aarhus, som er i verdensklasse. Cyklisme som transportmiddel er godt for både miljøet, privatøkonomien og folkesundheden, og en vigtig del af det vi i Aarhus med et engelsk ord kalder ’liveability’.

Denne helhedsorienterede tilgang til at skabe en god by at leve i for alle bliver i stigende grad bemærket og værdsat ude i verden. Nye generationer af byplanlæggere, trafikplanlæggere og politikere i Sydafrika kigger i disse år mod Europa, og særligt de nordiske lande, for at hente inspiration til at skabe mere bæredygtige og ’liveable’ byer.

Det er baggrunden for, at borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, i denne uge er i Sydafrika for at følge den danske indsats. Der er allerede gennemført et forprojekt, og  Udenrigsministeriet har netop godkendt hovedprojektet for tre år på lidt over syv mio. I næste måned tager medarbejdere fra Aarhus Kommune og Aarhus Vand fat på næste skridt med møder, seminar mm i Sydafrika.

Samarbejdet med City of Tshwane har udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang til byudvikling, og følgende emner vil indgå:

  • Fortætning af bymidten med en ’blandet by’-strategi, inkl. etablering af flere billige centralt beliggende boliger.
  • Grøn mobilitet med bedre sammenhæng i den offentlige transport, og med en satsning på fodgængere og cyklisme som reel transportform.
  • Indretning af pladser og gader, så ophold og færdsel i det offentlige rum opleves mere trygt og rart.
  • Reducere vandspild, og arbejde med klimatilpasning i byrum.

Danske virksomheder inviteres med

Samarbejdet mellem Aarhus og Tshwane er igangsat via Udenrigsministeriet og faciliteres af den danske ambassade i Pretoria. Samarbejdet kan være med til at åbne døre for østjyske og danske virksomheder, som kan tilbyde relevante løsninger, know-how og produkter, og som ønsker at komme ind på det sydafrikanske marked, f.eks. i partnerskab med en lignende sydafrikansk virksomhed.

Samarbejdet blev officielt indledt i september 2017, da borgmester Jacob Bundsgaard underskrev en samarbejdsaftale med City of Tshwane.