Aarhus Kommune går til KL med budget-sag

Aarhus Kommune har den 20 september 2018 med undren modtaget et brev fra økonomi og Indenrigsministeren ”Vedr. Aarhus kommunes budget 2018-2021”. 

I brevet fra økonomi- og indenrigsministeren gør økonomi- og indenrigsministeriet – med henvisning til et interview af borgmester Jacob Bundsgaard i Radio24syv – det gældende, at det er ministeriets vurdering, at Aarhus Kommunes budget ikke er er i overensstemmelse med bestemmelsen om, at budgettet skal være udtryk for det bedst mulige skøn over det kommende års udgifter og indtægter.

Brevet bygger alene på to udsagn fra radio-interviewet om budgetlægning i Aarhus Kommune og er taget ud af en samlet sammenhæng. I interviewet gør borgmesteren det helt klart, at Aarhus Kommune ”opererer ud fra det bedst mulige bud på den samlede pakke af forudsætninger”. Hvortil kan tilføjes, at alle forudsætninger samt usikkerhedsmomenter blev drøftet af Aarhus byråd i forbindelse med budgetlægningen for budget 2018.

Da brevet angår kommunernes rammevilkår for budgetlægningen, har Aarhus Kommune nu bedt KL om at gå ind i sagen. Dette skal ses i sammenhæng med, at det ikke kun er Aarhus Kommune, der har budgetlagt med baggrund i forventningerne til en kommende udligningsreform endsige opererer med forudsætninger i forbindelse med budgetlægning.

Borgmester Jacob Bundsgaard har i dag meddelt Økonomi- og indenrigsministeren, at sagen nu er oversendt til KL.

Nedenfor: Ministeriets brev til Aarhus Byråd samt borgmesterens svar.

Korrespondance med Økonomi- og Indenrigsministeriet