Ankestyrelsens udtalelse vedr. borgmesterens besøg ved frisør Slikhaar

Tidligere på året medvirkede borgmester Jacob Bundsgaard i en video, der var indspilet i frisørsalonen Slikhaar.

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at Aarhus Kommune har ydet indirekte støtte til frisørsalonen i strid med kommunalfuldmagtsreglerne.

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at borgmesterens medvirken i videoen – uanset om anledningen til besøget i frisørsalonen kan betegnes som et virksomhedsbesøg - konkret fremstår som en anprisning af frisørsalonen frem for andre virksomheder.

Kommentar fra borgmester Jacob Bundsgaard: ”Jeg tager Ankestyrelsens udtalelse til efterretning med hensyn til ”anprisning”, men vil ufortrødent foretage virksomhedsbesøg i samme omfang som hidtil og rose de virksomheder, der gør det godt i Aarhus.”