Ny forstærkning til skole- og fritidslivet i Viby Syd

Siden foråret 2018 har Søndervangskolen samarbejdet med Viby IF fodbold omkring get2sport aarhus-indsatsen. Skolen understøtter en ugentlig fodboldtræning for lokalområdets børn på skolens boldbaner og er for andet år i træk medarrangør på en DBU get2fodboldskole. En række af skolens 8. og 9. klasses elever er trænere for fodboldskolens mindste børn, og det hele organiseres med hjælp fra en af skolens pædagoger, der skal få samarbejdet mellem skole og fodboldklub til at fungere bedst muligt.

Succesen har været så stor, at Søndervangskolen nu fra skoleåret 2019/20 har valgt at opprioritere deres involvering. Derfor udvides opgaven nu til også at sikre bedre fastholdelse, stærkere forankring og øget forældrenes involvering gennem en såkaldt aflastende medarbejder fra skolen.

Netop vigtigheden i skolens rolle som bindeled til foreningslivets fællesskab fremhæver borgmester Jacob Bundsgaard: ”Vi får nu bedre mulighed for at nå børn og voksne, som ikke ellers ville engagere sig i det lokale foreningsliv. Samarbejdet mellem skole og idrætsforening skaber bedre rum til ”det mere”, som foreningslivet i et udsat boligområde har brug for bl.a. i forhold til at skabe sunde foreningsfællesskaber med synligt tilgængelige voksne.”

Skoleleder Rani Hørlyck forklarer, hvorfor Søndervangskolen har valgt at prioritere samarbejdet med get2sport aarhus: ”Vi vælger denne prioritering, fordi get2sport aarhus-indsatsen taler direkte ind i skolens afsæt og tilgang, hvor en bærende del bl.a. er, at skolen interesserer sig for og involverer sig i elevernes fritidsliv. Det giver gladere elever, bedre forældrekontakt og er med til at styrke det lokalsamfund, som skolen er en aktiv del af .”

Viby IF afholder sammen med Søndervangskolen get2fodboldskole i weekenden den 23.-25. august på Søndervangskolens fodboldbaner. Foldboldskolen er fuldt booket -  50 børn er klar på bolden.