Skæring får en kvart million til at sætte gang i nyt bæredygtigt projekt med Klimacafé og Samlingspunkt

Bag initiativet står Skæring Skole, DGI Østjylland, føtex food Skæring og Aarhus Kommune. Salling Fonden har bidraget med 250.000 kr. til initiativet, og samlingspunktet kommer til at ligge på kommunens grønne arealer ved siden af føtex food.

Det var den tomme nabogrund ved siden af føtex, der affødte idéen om et nyt samlingspunkt hos varehuschefen i føtex, og derefter gik det stærkt med at samle et hold, der kunne bakke op om det gode initiativ.

Klimacaféen og samlingspunktet skal være et mødested, hvor fællesskab, medborgerskab og bæredygtighed står øverst på dagsordenen. Ambitionen er, at stedet skal fyldes med aktiviteter året rundt som fx fællesspisning, forskellige outdoor-aktiviteter, undervisning, formidling af udviklingsplaner i lokalområdet, og at indholdet skal udvikles i tæt samarbejde med skæringborgere og andre lokale aktører.

Samlingspunktet bliver samtidig en del af De forenede bylivshuse i Aarhus. De forenede Bylivshuse er steder i byen, hvor Aarhus-borgere sammen skaber nye rammer og platforme for fællesskab, samarbejde, netværk og (by)udvikling lokalt og på tværs af lokalområder. Ligesom flere af de andre bylivshuse er Samlingspunktet et midlertidigt hus.

”Vi har længe manglet et fælles samlingssted i Skæring. Det får vi nu og ovenikøbet et sted, hvor vi også kan arbejde med udvidet undervisning”, siger Anne Schwartz, skoleleder Skæring Skole.

” Min tanke var, at man kunne få noget godt ud af nabogrunden. Noget aktivt, noget der er bæredygtigt og noget, der giver liv til lokalsamfundet. Det kommer til at gøre en kæmpe forskel for lokalområdet. Min drøm er, at der bliver skabt en masse liv med unger, der leger, og foreninger og skoler, der gør brug af området” siger Ricki Vang Jensen, varehuschef i føtex food Skæring. 

”Det nye mødested er også et godt sted for kommunen at kommunikere vores fælles medborgerskabspolitik, FN’s Verdensmål og kommunens egne klimamål”, lyder det fra Tine Holm Mathiasen, sektionsleder i Borgmesterens Afdeling.

 For mere information om Samlingspunktet og Klimacaféen kontakt

Anne Schwartz, skoleleder Skæring Skole -  mail: schw@aarhus.dk. Mobil: 29203879

Ricki Vang Jensen, Varehuschef, føtex Food Skæring - mail: ricki.vang.jensen@foetex.dk Mobil: 31 18 18 33

Tine Holm Mathiasen, sektionsleder, Innovation og Medborgerskab, Aarhus Kommune - mail: thma@aarhus.dk mobil 5157 6604