Den dag gav mening

Billede af medarbejdere fra Salling Group og Mellemfolkeligt

Innovation og Medborgerskab arbejder sammen med Frivilligcenter Aarhus om at udvikle måder at styrke virksomhedernes samfundsansvar. Det skete blandt andet, da Salling Group og Mellemfolkeligt Samvirke havde fælles arbejdsdag med forefaldende arbejde på Café Mellemfolk.

Læs mere om dagen i artiklen skrevet af journalist Anni Heiberg