Invitation til dialog for NGO'er om ansvarlige investeringer og indkøb

Aarhus Kommune vil gerne fortsætte den gode dialog med NGO’erne om ansvarlighed, dels i forhold til kommunens investeringer og dels i forhold til indkøb – 360 graders ansvarlighed. Arrangementet åbent for interesserede NGO’er. 

Aarhus Kommunes retningslinjer for ansvarlige investeringer har været implementeret i 2 år, og vi har opnået nogle erfaringer og strammet retningslinjerne på et par områder. Aarhus Byråd har valgt at udvide ansvarligheden til indkøbsområdet, hvor nye CSR-retningslinjer har været i høring tidligere dette år.

I 2019 udvider vi vores fokusområder med ansvarlighed på skatteområdet. I løbet af 2019 vil fokus således være på at finde en model herfor og implementere skat i vores retningslinjer for ansvarlighed.

Vi vil gerne have en dialog omkring Aarhus Kommunes retningslinjer generelt, men også input til hvordan vi kan indarbejde vores nye fokusområde, samt dele vores erfaringer med retningslinjerne med jer.

Vi vil derfor gerne invitere til et dialogmøde i Aarhus. På dialogmødet ser vi tilbage på erfaringerne med ansvarlige investeringer i 2018, og kigger frem på det fremtidige arbejde på både investerings- og indkøbsområdet.

For at styrke arbejdet med ansvarlighed og sikre en solid politisk forankring har byrådet besluttet at nedsætte et politisk udvalg, som er rådgivende for Borgmesteren til generelt at arbejde med området. Udvalgsmedlemmerne er inviteret med til mødet, men da udvalget endnu er under etablering, er det denne gang Borgmesterens Afdeling, der står for afviklingen af mødet.

Dagsorden:

1. Konkret opfølgning på arbejdet med ansvarlighed for Aarhus Kommunes investeringer i 2018.
2. 360 graders ansvarlighed – generelt.
3. 360 graders CSR-bilag
4. Tanker og input til Aarhus Kommunes arbejde med Skat.
5. Andet

Fra Aarhus kommune deltager:

  • Peter Pedersen, Økonomidirektør
  • Jan Trosborg, Finans- & Økonomistyringschef
  • Anette Juhl Winther, Indkøbs- & Udbudschef
  • Thomas Stilling Andersen, Finanskoordinator
  • Medlemmer fra Udvalget for 360 graders ansvarlighed

Fra Engagement International

  • Erik Alhøj, CEO


Tilmelding kan ske til Thomas Stilling Andersen på telefon 8940 2155 eller på mail tsa@aarhus.dk
Dialogmødet afholdes i Aarhus på Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. kl. 10.00, tirsdag, d. 25. juni 2019