To borgermøder i rådhushallen skyder gang i et nyt partnerskab, der skal forebygge indbrud

Borgmester Jacob Bundsgaard har sammen med politidirektør i Østjyllands Politi, Helle Kyndesen, og Bo trygt! underskrevet en partnerskabsaftale, der har som mål at nedbringe antallet af indbrud og øge trygheden i Aarhus Kommune. Partnerskabet, der har navnet "Bo trygt! i Aarhus", vil styrke indsatserne omkring forebyggelse af indbrud i kommunen og har som ambition, at antallet af indbrud skal nedbringes med to tredjedele. Bag indsatsen står Aarhus Kommune, Østjyllands Politi samt Bo trygt!, som er et initiativ fra TrygFonden og Foreningen Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

Første skridt mod øget tryghed og færre indbrud er to store borgermøder i Rådhushallen, hvor borgerne fra de fire lokalområder, hvor der er flest indbrud, er blevet inviteret. På borgermøderne kan de høre oplæg om, hvad de selv kan gøre for at forebygge indbrud både i eget hjem og hos naboerne – bl.a. gennem nabohjælp.

Borgmester Jacob Bundsgaard glæder sig over det nye samarbejde:

"Vi ønsker, at Aarhus skal være en endnu tryggere kommune at bo i, og med den indsats vi nu sætter i gang, kommer vi til at gøre det meget sværere for tyvene. Jeg tror vi alle kan blive bedre til at støtte hinanden gennem et styrket nabofælleskab, hvor vi på den gode måde kigger lidt mere over hækken og holder et vågent øje med vores nabolag. Sammen med information om, hvad der faktisk virker, tror vi en stor del af indbrud i private hjem kan forebygges. Antallet af indbrud i Aarhus er allerede faldet, men vi kan komme længere ned, hvis vi alle sammen hjælper hinanden,” lyder det fra Jacob Bundsgaard.

Politidirektør Helle Kyndesen er enig med borgmesteren og tilføjer:

"Vi har brug for borgernes hjælp, hvis vi for alvor skal komme indbrud i Aarhus Kommune til livs. Derfor er det meget glædeligt, at vi nu etablerer et samarbejde, der også inddrager borgerne. Når vi mobiliserer flere borgere til at sikre deres hjem bedre og samtidig blive aktive nabohjælpere, så kommer vi et stort skridt fremad i arbejdet med at bekæmpe indbrud," siger Helle Kyndesen.

I det nye partnerskab vil Bo trygt! sammen med Aarhus Kommune og Østjyllands Politi arbejde for, at:

  • reducere antallet af indbrud i Aarhus Kommune med to tredjedele
  • styrke det lokale nabofællesskab. Ambitionen er at rekruttere mindst 5000 nye, aktive nabohjælpere
  • alle borgere i kommunen præsenteres for konkrete og let tilgængelige råd om, hvordan man forebygger indbrud i eget hjem
  • borgerne involverer sig i at forebygge indbrud og øge trygheden i deres nabolag
  • der iværksættes forebyggende indsatser i de mest indbrudsplagede områder i kommunen
  • udbrede fakta og gode råd om indbrudsforebyggelse i den offentlige debat

I Bo trygt! er der stor begejstring for det engagement, som Aarhus Kommune og Østjyllands Politi lægger for dagen i det nye partnerskab:

"Vi kan kun for alvor bekæmpe indbrud og øge trygheden lokalt gennem samarbejder, hvor alle er med til at styrke indsatsen. Det nye partnerskab mellem Aarhus Kommune, Østjyllands Politi og Bo trygt! er et rigtig godt eksempel på hvordan vi på tværs af myndigheder, private organisationer og i samspil med borgerne kan bekæmpe en væsentlig samfundsudfordring," siger Britt Wendelboe, programleder for Bo trygt! om det nye partnerskab, der er et pilotprojekt.

Læs mere om hvordan du kan forebygge indbrud på www.botrygt.dk

Læs mere om Bo trygt i Aarhus på  https://botrygt.dk/aarhus-kommune

Læs mere om foredrag om indbrud i grundejerforeninger www.botrygt.dk/korps