Aarhus centrum for debat om tillid og teknologi

Tillid er fundamentet for vores samfund, men kan vi have tillid til den digitale udvikling? Og hvad er erhvervslivets rolle og muligheder, hvis tillid er et teknologisk omdrejningspunkt? Spørgsmålene rejses, når Internet Week Denmark (IWDK) i 2020 fokuserer på tillid under overskriften: ”Trust and Tech - Today and Tomorrow”.

Danskerne er storforbrugere af ny teknologi og digitale services både fra private og offentlige leverandører. Det gælder alt fra indkøb og levering af madvarer og tøj til betaling i butikkerne med et simpelt swipe eller brug af løsninger som NemID og Digital Post. Dette giver en nemmere og mere fleksibel hverdag – og her har vi som samfund stor glæde af internettet og nye digitale services. Danske virksomheder er i et internationalt perspektiv også langt fremme i anvendelsen af de digitale muligheder.

Men den store aktivitet på nettet medfører også negative effekter som fup, svindel, manipulation, hacking og phishing. Internettet og digitale services er således ikke uproblematiske.

Derfor er det helt afgørende, at vi får en debat om, hvordan vi udvikler tillidsskabende digitale services og forretningsmodeller, som forebygger brud på vores privatliv, når vi færdes i den digitale verden. Ifølge borgmester Jacob Bundsgaard har festivalen her en stor betydning:

”Danmark har en unik mulighed for at gå forrest for at sikre, at digitalisering er en positiv kraft i vores verdenssamfund, kulturelt og politisk. Og hos Internet Week Denmark tror vi, at vejen frem er at stå fast ved vores skandinaviske værdier såsom åbenhed, tillid og samarbejde”, fortæller Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus.

IWDK foregår over seks dage i og omkring Aarhus, og den seneste festival i maj i år har opnået en markant vækst sammenlignet med sidste års festival ifølge en evaluering foretaget af Rambøll på vegne af Aarhus Kommune. For eksempel er antallet af events vokset fra 109 til mere end 140 og antallet af deltagere fra næsten 7.000 i 2018 til knap 11.000 deltagere i 2019. Desuden blev 30 arrangementer afholdt i kommunerne uden for Aarhus, og festivalen foregik således i 10 byer i alt.

IWDK er en festival, som aktører skaber sammen med udgangspunkt i kombinationen af crowdsourcing, fundraising og en lang række af partnerskaber med både private virksomheder og offentlige aktører, som er med til at udforme indhold og dermed løfte festivalen. Resultatet er en uge med videndeling, læring, sociale arrangementer og nye professionelle bekendtskaber.

Operatøren for IWDK 2020 er Erhverv Aarhus, hvilket medfører en stærk forankring i erhvervslivet. Direktør i Erhverv Aarhus, Marc Perera Christensen, er også yderst tilfreds og ser gode fremtidsudsigter for festivalen:

”Jeg ser IWDK som en stærk digital festival med stort potentiale. Den er med til at sætte gang i diskussioner, samarbejder og vækst – og dermed med til at løfte udviklingen i erhvervslivet – ikke blot i Aarhus men i hele Danmark”.

IWDK er hovedsageligt en festival rettet mod professionelle i tech-branchen, men der er også borgerrettede arrangementer, der har fokus på at skabe større indsigt i digitalisering således, at den enkelte føler sig bedre rustet til at træffe bevidste valg i en tid, hvor tingene forandrer sig hastigt. IWDK, Erhverv Aarhus og Aarhus Kommune glæder sig derfor til at fejre, videndele og debattere tillid og teknologi og sætte en retning for fremtidens udvikling til maj 2020.

IWDK får fremover fast bevilling fra Aarhus Kommune

Aarhus Byråd vedtog i oktober budgettet for de kommende år, som indebærer, at IWDK fremover får en fast bevilling fra Aarhus Kommune. Dette styrker festivalens fundament betydeligt.  Programchefen bag er yderst tilfreds, og vurderer, at det nu giver øgede muligheder for at sætte barren højere og sætte stærke fremtidige visioner for festivalen:

”Vi har haft stor fremgang med IWDK fra år til år både i antal deltagere, talere og udbyttet af festivalen - og med en fast bevillig fra Aarhus Kommune er der nu mulighed for, at vi kan se festivalen i et endnu mere langsigtet perspektiv og bl.a. have et større internationalt fokus”, fortæller Louise Overgaard, som er programchef for IWDK.

IWDK finder sted fra 12.-17 maj 2020.