Fem milliarder kroner i spil – deltag i online-event om byens

Vil du sammen med os være med til at finde ud af, hvordan vi kan få mere af Aarhus – og mere ud af anlægsplanen? 

 … så brug en time sammen med borgmester Jacob Bundsgaard og hør mere om, hvordan du kan bidrage til at udvikle Aarhus.

 Det sker i en online live-event mandag den 27. april kl. 16.00 på Facebook. 

Tilmeld dig begvenheden på Facebook

Aarhus Kommune skal snart vedtage en ny anlægsinvesteringsplan til 5 mia. kr. Planen der dækker perioden fra 2014 – 2033 skal danne rammen for forsat at udvikle Aarhus og skabe en god by for dig og byens borgere.  

Pengene skal finansiere større anlægsprojekter i en 10-årig periode fra 2024 - 2033. En del af pengene vil blive brugt på at finansiere nye børnehaver, skoler, ældrecenter mv. Men pengene skal også bruges på at skabe nye muligheder i byens rum. Vi skal derfor spørge os selv, om der er noget, vi skal gøre anderledes end vi plejer, og hvilke særlige hensyn skal vi tage? 

5 mia. kr. er mange penge, men det er de behov og ønsker, vi skal indfri også. Vi kommer derfor ikke uden om svære prioriteringer og dilemmafyldte valg.  

Aarhus har en ambition om at være en god by for alle, og hvert år bliver vi omkring 5.000 flere Aarhusianere.  

Borgmester Jacob Bundsgaard:  ”Vi havde planlagt en mere traditionel borgerinddragelsesproces med borgermøder ansigt til ansigt. Coronakrisen har tvunget os til at tænkte nyt, så vi nu prøver at køre det digitalt. Det giver alle aarhusianere mulighed for at være med, og vi håber de vil gribe chancen og komme med mange input til den anlægskonference, byrådet holder den 12. maj”. 

Aarhus vokser, og det kræver fysiske rammer om udviklingen af vores velfærd; skoler, daginstitutioner, plejeboliger, biblioteker, idrætsfaciliteter, grønne områder og gode byrum. Det er rammen om mange menneskers hverdag, og det er mødesteder for alle aarhusianere på tværs af alder og baggrund. Når vi bliver flere, skal rammerne følge med, men ikke nødvendigvis på den måde, vi har været vant til. 

Det er altså en prioritering af penge, der i høj grad vil være definerende for hvor og hvordan Aarhus udvikler sig i de kommende 10 år. Med klimadagsordenen som fælles overligger centreres borgerinddragelsesprocessen om tre overordnede temaer, inden for hvilke vi sammen skal idéudvikle og tænke nyt:  

  • Bygninger: Hvordan kan flere borgere få glæde af de kommunale bygninger? Kan vi bygge bygninger, så de imødekommer flere behov?
  • Byrum: Hvordan udnytter vi pladsen i byrummet bedst, sådan at flest mulige får mest mulig gavn af den sparsomme plads?
  • Mobilitet: Hvordan skaber vi bedre fremkommelighed, når vi samtidig bliver flere borgere? 

 Aarhus Kommune har indgået en aftale med Tænketanken Mandag Morgen om at hjælpe processen godt på vej. Mandag Morgen vil bearbejde inputs fra processen i en samlet levering til Byrådet i forbindelse med Anlægskonferencen den 12. maj. 

Med afsæt i en visionskonference fra november 2019, og en investeringskonference i januar 2020, begynder den aktive borgerinddragelsesproces med det digitale borgermøde den 27. april. Forløbet fortsætter hele uge 18 på hjemmesiden https://anlaeg.aarhus.dk med adgang for alle.  

Inputs og bidrag i processen vil efterfølgende indgå i de politiske drøftelser og forhandlinger om budgettet for 2021  

Læs mere om den 10-årige anlægsinvesteringsplan  

Du kan deltage i liveeventet på kommunens facebookside