Win Win! Studerende kan hjælpe Aarhus Kommune under corona-krisen

Allerede i næste uge går Aarhus Kommune i luften med en vikarservice i regi af Børn og Unge samt Sociale forhold og Beskæftigelse. Her kan interesserede studerende søge optagelse indenfor ét eller flere områder og stå til rådighed som vikarer for Aarhus Kommune i den aktuelle situation.

Målet er at bidrage til at løse Aarhus Kommunes aktuelle behov for arbejdskraft i forbindelse med genåbningen af skole- og institutionsområdet, men også samtidigt at sikre vigtig erhvervserfaring for de studerende og et økonomisk tilskud til SU’en på et tidspunkt, hvor det er småt med andre jobåbninger.

Bag det nye initiativ står borgmester Jacob Bundsgaard, børn og ungerådmand Thomas Medom og socialrådmand Kristian Würtz, der efter et møde den 24. april med repræsentanter for Studenterrådene på Aarhus Universitet og VIA University College, Frit Forum, Konservative Studenter, Lærerstuderendes Landskreds og Studenterhuset, er enige om straks at sætte gang i indsatsen.

I en fælles udtalelse fra de tre politikere lyder det:

”Dagtilbud og skoler er under pres efter genåbningen, hvor alle stadig skal holde afstand, sikre et højt hygiejneniveau og ikke mindst skabe en god hverdag for børnene og de unge. Vi har brug for flere kræfter, og ved at inddrage studerende kan alle parter få gevinst af en organiseret vikarordning. De studerende har vist stor imødekommenhed og interesse for modellen, og det vil vi gerne kvittere for. Ordningen vil forhåbentlig gavne børn og forældre i Aarhus i den nærmeste tid, men også længere ude i fremtiden, når vi skal tage imod nyuddannede, som har værdifulde erhvervserfaringer med sig.”

Det nye initiativ møder stor opbakning blandt studenterorganisationerne:

”De studerende i Aarhus har et stort ønske om at bidrage til at løse de udfordringer, vi som by og samfund står i, samtidigt med at vi som gruppe også oplever den nedgang i økonomien, som lige nu præger situationen. Derfor er det en super løsning, når studerende fra alle uddannelsesretninger får mulighed for at tilmelde sig en vikarordning. Her kan vi sætte vores kompetencer i spil og afhjælpe en aktuel udfordring, men naturligvis også få vigtig erhvervserfaring og mulighed for at supplere SU’en, så man kan undgå ekstra låntagning.”   

I første omgang vil der blive etableret en jobbank/vikarservice indenfor nedenstående områder, men andre er under granskning.

Pædagogformidling

Formidling af jobs inden for dagtilbudsområdet til at dække ekstraopgaver, sygemeldinger eller til kortere eller længerevarende vikariater.

Lærerformidling

Formidling af jobs til skoler ift. at dække ekstraopgaver, sygemeldinger eller til kortere eller længerevarende vikariater

Rengøring

Formidling af jobs inden for rengøringsområdet i daginstitutioner, hvor der i den nuværende situation stilles endnu større krav til rengøring, fx praktiske opgaver med afspritning af legetøj, vask af sengetøj mm.