Aarhus Kommune og AarhuSomali sammen om at sikre information til somaliere.

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard og Abdirahman M. Iidle og Daud Hussein Ahmed, talsmænd for AarhuSomali, der repræsenterer 13 somaliske foreninger i Aarhus, har nu sammen iværksat en række tiltag for at sikre, at informationen når ud til aarhusianere med somalisk baggrund.

Det er vigtigt at vi gør noget nu. Der er derfor også godt, at AarhuSomali er behjælpelig med at kommunikere de gode råd om god håndhygiejne og god afstand samt er med til at opspore smitte, så vi kan begrænse smitten siger Jacob Bundsgaard.

Derfor kommer Jacob Bundsgaard også med en opfordring til, at alle borgere i Aarhus Kommune fastholder de gode vaner, som vi var gode til at efterleve tilbage i foråret og så selvfølgelig husker mundbind, når man tager offentlig transport. Han roser i øvrigt de mange borgere, som allerede har ladet sig teste.

Vi bliver nødt til at tage dette alvorligt. Der er sket en kraftig og hurtig stigning over de sidste par uger og det er kun ved fælles hjælp, at vi kan få det stoppet. Vi skal tilbage til mantraet, "Sammen - hver for sig" siger borgmester Jacob Bundsgaard.

På vegne af AarhuSomali har de to formænd påbegyndt dialogen lokalt: "Vi har et medansvar for at sikre, at aarhusianere med somalisk baggrund får den nødvendige information. Vi vil indlede dialog om, hvordan vi alle kan mindske smitten fx ved fremtidige sammenkomster. har set en stor stigning blandt somaliere, og det er meget bekymrende. Vi har alle en interesse i at få kontrol over smitten, og jeg er derfor sikker på, at vores fælles indsats kan gøre en forskel. Vi vil holde møde med alle
formænd for de somaliske foreninger og anbefale at de drosler aktiviteterne ned. Rigtig meget er allerede lukket ned."