Dimittend-ledigheden skal ned

Studenterhus Aarhus og Aarhus Kommune har indgået ny partnerskabsaftale for 2020-21. Målet med aftalen er at lette overgangen fra uddannelse til arbejde og dermed mindske dimittendledigheden. Aarhus Kommune finansierer aktiviteterne med 500.000 kr. årligt.

Antallet af akademikere på det aarhusianske arbejdsmarked er eksploderet fra godt 21.000 i 2008 til godt 50.000 i 2019. Selvom langt hovedparten af akademikerne er i beskæftigelse, er antallet af ledige akademikere i alderen 20-34 år i Aarhus næsten firdoblet i samme periode. Det er skidt for det enkelte unge menneske, der ikke kan få gang i karrieren, og det koster Aarhus Kommune op mod 20 mio. kr. om måneden i understøttelse. Samtidig efterspørger erhvervslivet fortsat kvalificeret arbejdskraft.

I en ny partnerskabsaftale mellem Studenterhus Aarhus og Aarhus Kommune er der derfor fokus på aktiviteter, der letter de studerendes overgang fra uddannelse til arbejde, så færre dimittender hænger fast i ledighed.

Partnerskabet med Studenterhus Aarhus glæder Borgmester Jacob Bundsgaard: ”Uddannelsesinstitutionerne i Aarhus gør et formidabelt stykke arbejde med at fylde den nyeste viden på byens studerende. Vi skal sammen gøre det nemmere at få et job, så dimittenderne hurtigere kan få gavn af deres uddannelser og bidrage med vigtige løsninger til de samfundsudfordringer, vi står over for. Her er Studenterhuset en kernepartner, der igennem mange år har formået at koble studerende og erhvervsliv tættere sammen. Med den nye partnerskabsaftale kommer vi til at sætte turbo på det samarbejde.”

Ligeledes fremhæver formand for Studenterhus Aarhus Poul Nielsen det gode samarbejde mellem parterne:
”Denne aftale er et rigtig godt grundlag for et fortsat og styrket samarbejde mellem Studenterhuset og Aarhus Kommune. Jeg glæder mig til sammen med ledelsen og resten af den dedikerede og dygtige stab i Studenterhuset at skabe fortsat stor værdi for de mange studerende og nyuddannede – og ikke mindst for byen og dets erhvervsliv.”

Den nye partnerskabsaftale skitserer en række mål, der udgør rammerne for videreførelsen af samarbejdet mellem Studenterhuset og Aarhus Kommune:

  • Styrke Studenterhusets virksomhedsnetværk, der b.la. har til formål nemt at formidle studiejobs og praktikpladser til studerende, så de både for praktisk erfaring og et godt netværk, mens de læser
  • Lette de studerendes overgang fra uddannelse til arbejde ved blandt andet at tilbyde kurser i at skrive CV og jobansøgninger
  • Bidrage til Aarhus Kommunes målsætning om at reduceres antallet af ledige med 3.000 frem mod 2021 gennem konkrete match mellem ledige dimittender og virksomheder med behov for arbejdskraft

Aftalen evalueres i august 2021 med henblik på at indgå en ny toårig partnerskabsaftale.