Med et håndtryk af borgmesteren får 177 borgere dansk statsborgerskab

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. For at opnå dansk statsborgerskab, skal man nu også deltage i en grundlovsceremoni, som holdes i landets kommuner. Til ceremonien skal man skal skrive under på, at man vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Borgmester Jacob Bundsgaard: ”I Aarhus ønsker vi at gøre dagen festlig og fejre de nye statsborgere ved et arrangement på Aarhus Rådhus. Her kan de nye statsborgere deltage sammen med deres familie, få klaret den formelle del med håndtryk og underskrift – og samtidig høre nogle taler, musik, sang og få lidt information om medborgerskab i Aarhus. Jeg glæder mig til at byde dem alle velkommen som nye statsborgere i Danmark og Aarhus,” siger borgmester Jacob Bundsgaard.

Samsø-borgmester får håndtryk af Aarhus-borgmester

I alt 177 ansøgere er tilmeldt ceremonien i Aarhus, og de repræsenterer 54 forskellige nationaliteter med Storbritannien som den største (32 personer) efterfulgt af Tyskland, Afghanistan, Polen og Tyrkiet med henholdsvis 18, 14, 13 og 7 personer.

Med til ceremonien i Aarhus er også Samsøs borgmester Marcel Meijer, som borgmester Jacob Bundsgaard inviterede, da han erfarede at Marcel Meijer, som hidtil har været hollandsk statsborger, var eneste ny statsborger i nabokommunen Samsø. Bekendtgørelsen åbner nemlig mulighed for, at nye statsborgere kan få deres håndtryk i nabokommuner.

Danske værdier og håndtryk uden handske

Det er første gang, Aarhus Kommune afholder grundlovs-ceremoni. Det sker på baggrund af den aftale om indfødsret, Folketingets indgik i juni 2018. Heri hedder det blandt andet:

”Erhvervelse af dansk statsborgerskab er noget ganske særligt. Derfor skal tildelingen af statsborgerskab i højere grad end i dag markeres som en højtidelig begivenhed. Tildeling af dansk statsborgerskab skal således fremover betinges af deltagelse i en ceremoni…”

”Ved ceremonien skal ansøgere udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne. Ved ceremonien skal ansøgeren skrive under på at ville overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.”

I bekendtgørelsens § 8 står der: ”Når ansøgeren har underskrevet en blanket som nævnt i § 2, stk. 1, eller § 5, stk. 1, under overværelse af en repræsentant for kommunalbestyrelsen, skal en eller flere repræsentanter for kommunalbestyrelsen udveksle et håndtryk med ansøgeren uden handske håndflade mod håndflade for at højtideligholde og helt konkret markere det øjeblik i ansøgerens liv, hvor vedkommende bliver dansk statsborger.”

Aarhus Kommune afholder grundlovsceremonien tirsdag 25. februar fra kl. 16.00-18.00.